Italthai Industrial 1
Italthai Industrial 3

About

Client

Italthai ตัวแทนจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักชั้นนำในประเทศไทย ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี รองรับการบริการทั่วประเทศไทย

Objectives

เราได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของ Italthai โดยมีจุดประสงค์คือทำให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ ดึงดูดใจผู้อ่านให้เดินทางอยู่ในเว็บไซต์นานขึ้น เว็บไซต์มีประสิทธิภาพตอบโจทย์การใช้งาน และปรับลด Bounce Rate

Website

System

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ Italthai จะมีการจัดวางเลย์เอาท์ ใช้องค์ประกอบ และสีที่ให้ความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะมีการใช้สีประจำองค์กรอย่างสีเขียวและสีฟ้าในการออกแบบร่วมด้วย นอกจากนี้ เรายังเลือกใช้รูปแบบของตัวอักษรที่เรียบง่าย อ่านง่าย ไม่ลายตาอย่าง Helvetica Neue

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ Italthai จะมีการจัดวางเลย์เอาท์ ใช้องค์ประกอบ และสีที่ให้ความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะมีการใช้สีประจำองค์กรอย่างสีเขียวและสีฟ้าในการออกแบบร่วมด้วย นอกจากนี้ เรายังเลือกใช้รูปแบบของตัวอักษรที่เรียบง่าย อ่านง่าย ไม่ลายตาอย่าง Helvetica Neue

Colour Palette

Italthai Industrial 5

Typography

Italthai Industrial 7

grid system

12 Column Grid

Italthai Industrial 9
Italthai Industrial 11

Design

เราออกแบบเว็บไซต์ โดยคำนึงถึง SEO และประสิทธิภาพในการใช้งานจริง เพื่อสื่อสารความเป็นองค์กรและความน่าเชื่อถือไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ผู้ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์นานมากขึ้นกว่าที่เคย เราจึงมีการดำเนินการสำหรับเว็บไซต์ Italthai ดังนี้

  • สร้างภาพจำและความน่าเชื่อถือด้วยสีประจำองค์กร
  • จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้อ่านง่ายและสบายตา
  • มีการออกแบบให้ดูสะอาดสะอ้าน ทันสมัย มินิมอล เพื่อเสริมตัวเนื้อหาให้โดดเด่นขึ้น
  • นำเสนอเนื้อหาแบบ Carouse และจัดประเภทของสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้งานค้นหาสินค้าเจอได้ง่าย ๆ และดูสินค้าได้อย่างทั่วถึง
  • พัฒนาแผนที่ศูนย์ให้บริการของ Italthai ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
  • นำเทคนิค Responsive Web Design มาใช้งาน เพื่อประสบการณ์อันดีในทุก ๆ อุปกรณ์

inside pages

Italthai Industrial 13
Italthai Industrial 15
Italthai Industrial 17
Italthai Industrial 19
Italthai Industrial 21

HAVE A PROJECT IN MIND?