QUOTA 1
QUOTA 3
QUOTA 5
QUOTA 7

The Challenge

Quota Token เป็นบริษัทพัฒนา Crypto Currency ที่อยากจะให้เหรียญเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วจากผู้คนที่อยู่ในวงการ Crypto ลูกค้าได้ยื่นความต้องการกับเราว่า

  • อยากจะสร้างแบรนด์ให้น่าเชื่อถือ
  • ทำให้คนรู้จักเหรียญที่กำลังพัฒนาอยู่มากขึ้นแบบก้าวกระโดด
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในวงการเพื่อกลายมาเป็นลูกค้า
  • ทำให้ Website และ Social Media ทุกแพลตฟอร์มของ Quota มีผู้ติดตามมากขึ้น

และในโปรเจกต์นี้ลูกค้าต้องการเห็นผลลัพธ์ที่เติบโตอย่างชัดเจนภายใน 2 เดือน

QUOTA 9

Our Approach

ลูกค้าอยากให้เราทำเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นอันดับแรก เราจึงสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาตั้งแต่วางข้อมูลทั้งหมดที่จะอยู่บนเว็บไซต์ งานดีไซน์ และสุดท้ายก็ทำเว็บไซต์จนสำเร็จ หลังจากนั้นเราก็ทำคอนเทนต์ลงบน Social Media แต่เน้นไปที่ Twitter เพราะกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ส่วนใหญ่จะใช้ Twitter เป็นหลัก

เราจึงทำทั้ง Artwork และเขียนคอนเทนต์ลงบน Twitter ทั้งหมดเพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายให้มาติดตามและรู้จัก Quota Token มากขึ้น

QUOTA 11

Logo Design

เราได้ออกแบบเว็บไซต์ของ Quota Token เพื่อให้เข้ากับลักษณะของธุรกิจที่เป็นสายเทคโนโลยี

และเราก็ได้คิดเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมด โดยการสร้างเว็บไซต์เราได้ใส่ฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงการใช้งานได้ง่าย และภาพรวมก็ดีไซน์ออกมาให้ดึงดูดผู้เยี่ยมชมให้ได้มากที่สุด

เราได้ออกแบบเว็บไซต์ของ Quota Token เพื่อให้เข้ากับลักษณะของธุรกิจที่เป็นสายเทคโนโลยี

และเราก็ได้คิดเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมด โดยการสร้างเว็บไซต์เราได้ใส่ฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงการใช้งานได้ง่าย และภาพรวมก็ดีไซน์ออกมาให้ดึงดูดผู้เยี่ยมชมให้ได้มากที่สุด

QUOTA 13

Website Design

เราได้ออกแบบเว็บไซต์ของ Quota Token เพื่อให้เข้ากับลักษณะของธุรกิจที่เป็นสายเทคโนโลยีและ
เราก็ได้คิดเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมด โดยการสร้างเว็บไซต์เราได้ใส่ฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงการใช้งานได้ง่าย และภาพรวมก็ดีไซน์ออกมาให้ดึงดูดผู้เยี่ยมชมให้ได้มากที่สุด

เราได้ออกแบบเว็บไซต์ของ Quota Token เพื่อให้เข้ากับลักษณะของธุรกิจที่เป็นสายเทคโนโลยี และเราก็ได้คิดเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมด โดยการสร้างเว็บไซต์เราได้ใส่ฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงการใช้งานได้ง่าย และภาพรวมก็ดีไซน์ออกมาให้ดึงดูดผู้เยี่ยมชมให้ได้มากที่สุด

QUOTA 15
QUOTA 17
QUOTA 19
QUOTA 21

Whitepaper

เราได้เขียน Whitepaper ของ Quota ขึ้นมา ซึ่งเป็นเอกสารทางเทคนิคที่เราได้เขียนขึ้นมาแล้วส่งตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่น่าเชื่อถือ

ในขั้นตอนนี้เป็นการสร้างเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านการเงินและการลงทุน ทำให้ Quota มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อมีเอกสารสำคัญนี้รับรอง

QUOTA 23

Social Media Content

เราได้ออกแบบตัวโปสเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ลงใน Social Media
คู่กับคอนเทนต์ที่เราเขียน โดยการออกแบบของเราจะโฟกัส
ไปที่การสร้างภาพจำที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์

หรือใช้สีที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจำเราได้ง่าย ทำให้งานที่ออกมา
มี Mood & Tone ไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีความโดดเด่น
ที่แตกต่างกันในแต่ละชิ้นงาน และดึงดูดผู้ชมได้มาก

เราได้ออกแบบตัวโปสเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ลงใน Social Media คู่กับคอนเทนต์ที่เราเขียน โดยการออกแบบของเราจะโฟกัสไปที่การสร้างภาพจำที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์ หรือใช้สีที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจำเราได้ง่าย ทำให้งานที่ออกมามี Mood & Tone ไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันในแต่ละชิ้นงาน และดึงดูดผู้ชมได้มาก

QUOTA 25

Artwork

เราได้ออกแบบตัวโปสเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ลงใน Social Media คู่กับคอนเทนต์ที่เราเขียน
โดยการออกแบบของเราจะโฟกัสไปที่การสร้างภาพจำที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์ หรือใช้สีที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจำเราได้ง่าย
ทำให้งานที่ออกมามี Mood & Tone ไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันในแต่ละชิ้นงาน และดึงดูดผู้ชมได้มาก

เราได้ออกแบบตัวโปสเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ลงใน Social Media คู่กับคอนเทนต์ที่เราเขียน โดยการออกแบบของเราจะโฟกัสไปที่การสร้างภาพจำที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์ หรือใช้สีที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจำเราได้ง่าย ทำให้งานที่ออกมามี Mood & Tone ไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันในแต่ละชิ้นงาน และดึงดูดผู้ชมได้มาก

QUOTA 27
QUOTA 29

Summary

Quota Token ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ตัวแบรนด์ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากการสร้าง
เว็บไซต์และใช้กลยุทธ์ Social Media Marketing และที่สำคัญเราได้สร้างความสำเร็จในการสร้าง
Brand Awareness ให้กับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดีและมีผลลัพธ์ที่วัดได้อย่างชัดเจน

Quota Token ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ตัวแบรนด์ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากการสร้างเว็บไซต์และใช้กลยุทธ์ Social Media Marketing และที่สำคัญเราได้สร้างความสำเร็จในการสร้าง Brand Awareness ให้กับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดีและมีผลลัพธ์ที่วัดได้อย่างชัดเจน

HAVE A PROJECT IN MIND?