เพิ่มลูกค้า เพิ่ม ROI

ให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
ด้วยการทำการตลาดออนไลน์

ตัวเลข ไม่โกหกใคร

การทำการตลาดออนไลน์ได้กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไปแล้วในยุคนี้ ให้ Yes! ช่วยคุณสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

การตลาดออนไลน์ 1
0
โปรเจกต์
การตลาดออนไลน์ 2
0
เพิ่มอันดับคีย์เวิร์ด
การตลาดออนไลน์ 3
0
รีวิว 5 ดาวจาก Google

ลูกค้าของเรา

การตลาดออนไลน์ 4
การตลาดออนไลน์ 5
การตลาดออนไลน์ 6
การตลาดออนไลน์ 7
การตลาดออนไลน์ 8
การตลาดออนไลน์ 9
การตลาดออนไลน์ 10
การตลาดออนไลน์ 11
การตลาดออนไลน์ 12
การตลาดออนไลน์ 13
การตลาดออนไลน์ 14
การตลาดออนไลน์ 15
การตลาดออนไลน์ 16
การตลาดออนไลน์ 17

ทำไมต้องเลือกเรา

เป็นพาร์ทเนอร์ในการทำการตลาดออนไลน์ของคุณ

ทีมการตลาดออนไลน์ของเราทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อที่จะสร้างแผนการตลาดออนไลน์
ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณที่สุด เพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้และได้รับผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัด และวัดความสำเร็จได้จริง

เราใช้ขั้นตอนวางแผนทำการตลาดแบบกรวยน้ำ (marketing funnel) ในการวางแผนการตลาดให้คุณ เพื่อดูแลคุณในทุก ๆ ขั้นตอน

Yes! ดูแลทุกความต้องการด้านการตลาดออนไลน์
ให้คุณตั้งแต่ต้นจนจบ

จุดเริ่มต้น

ดึงดูด – พบปะกลุ่มเป้าหมายใหม่และสร้างการรับรู้แบรนด์ที่กว้างขึ้น

การตลาดออนไลน์ 18

Facebook Ads

เราใช้ Facebook Ads เพื่อช่วยให้คุณได้เจอกับ
บรรดาผู้ใช้งาน Facebook มากมาย ให้คุณได้
พบปะกับกลุ่มเป้าหมายและค้นพบฐานลูกค้า
ใหม่ๆ

การตลาดออนไลน์ 19

Google Ads

Google Ads เป็นดั่งทางลัดที่ช่วยให้ผู้คนต่าง ๆ
ได้มาพบคุณในอันดับแรกของหน้าผลการค้นหา

การตลาดออนไลน์ 20

Instagram Ads

เข้าถึงเหล่าผู้ใช้งาน Instagram ที่สนใจในธุรกิจ
ของคุณ ด้วย Instagram Ads 

การตลาดออนไลน์ 21

Line Ads

ติดต่อผู้คนนับล้านด้วย Line Ads ส่งเสริมการ
รับรู้แบรนด์ของคุณเองด้วยแอปพลิเคชันเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราในตอนนี้

การตลาดออนไลน์ 22

Tiktok Ads

ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่กำลังมาแรงเพื่อ
สร้างการรับรู้แบรนด์ พบปะผู้คนมากมายบน
TikTok ด้วย TikTok Ads

การตลาดออนไลน์ 23

Lazada/Shopee Ads

พบปะกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และสร้างภาพ
ลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูน่าเชื่อถือด้วยการช่วย
เหลือจากแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ เช่น
Lazada และ Shopee

การตลาดออนไลน์ 24

SEO

ทุกคนจะได้เห็นเว็บไซต์ของเราเป็นอันดับแรก
มาใช้ Search Engine Optimization ใน
เว็บไซต์เพื่อเพิ่มอันดับเว็บไซต์ในหน้าแสดงผล
การค้นหา

การตลาดออนไลน์ 25

Influencer Marketing

ถึงยุคสมัยใหม่แห่งการบอกต่อ ให้เหล่าอินฟลู
เอนเซอร์ช่วยคุณให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ
ในแพลตฟอร์มที่หลากหลาย

ระหว่างทาง

ดูแล – ดูแลเอาใจและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ชม

การตลาดออนไลน์ 26

Social Media (Organic)

ใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อและทำให้ผู้ชมสนใจติดตามและตกหลุมรักแบรนด์ของคุณ

การตลาดออนไลน์ 26

Branded Search (PPC)

สร้างชื่อให้กับธุรกิจของคุณ ให้เป็นที่รู้จักและไว้วางใจของผู้ชมจำนวนมาก

การตลาดออนไลน์ 26

Non-Branded Search (PPC)

ใช้การโฆษณาแบบไม่เจาะจงแบรนด์เพื่อเอาชนะใจผู้ชมด้วยเนื้อหาโฆษณาที่พวกเขาต้องการ

การตลาดออนไลน์ 26

Content Marketing

สร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่น่าสนใจและมีประโยชน์ เพื่อเชื่อมต่อ และสร้างความ
น่าเชื่อถือระหว่างแบรนด์กับผู้ชม

การตลาดออนไลน์ 26

Paid Social Prospecting

ใช้การโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ ในการเข้าถึงผู้ชมและลูกค้าในวงกว้าง

ปลายทาง

เปลี่ยนแปลง – เปลี่ยนแปลงเหล่าผู้ชมให้กลายเป็นผู้ซื้อ เพื่อขับเคลื่อนยอดขายและเพิ่มรายได้

การตลาดออนไลน์ 31

Social Ads (Retargeting)

เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายของคุณใหม่และเข้าถึง พวกเขาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อ ROI ที่ดีขึ้น

การตลาดออนไลน์ 32

Conversion Rate Optimization (CRO)

เราใช้วิธี Conversion Rate Optimization เพื่อช่วยให้คุณได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและทำให้พวกเขาได้บรรลุสิ่งที่อยากทำและมี ROI ที่ดีขึ้น

การตลาดออนไลน์ 33

Customer Relationship Management (CRM)

จับตาดู จัดการและติดตามข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าเพื่อที่จะวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเหล่านั้นกับ โปรเจกต์การตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

การตลาดออนไลน์ 34

Email Marketing

สื่อสารกับเหล่าลูกค้าของคุณโดยตรง นำเสนอโปรโมชัน ข่าวสารและเรื่องราวเพื่อให้เกิด การซื้อขาย

เราใช้ขั้นตอนวางแผนทำการตลาดแบบกรวยน้ำ (marketing funnel) ในการวางแผนการตลาดให้คุณ เพื่อดูแลคุณในทุก ๆ ขั้นตอน

Yes! ดูแลทุกความต้องการด้านการตลาดออนไลน์ให้คุณ ตั้งแต่ต้นจนจบ

จุดเริ่มต้น

ดึงดูด – พบปะกลุ่มเป้าหมายใหม่และสร้างการรับรู้แบรนด์ที่กว้างขึ้น

การตลาดออนไลน์ 18

Facebook Ads

เราใช้ Facebook Ads เพื่อช่วยให้คุณได้เจอกับบรรดาผู้ใช้งาน Facebook มากมาย ให้คุณได้พบปะกับกลุ่มเป้าหมายและค้นพบฐานลูกค้าใหม่ๆ

การตลาดออนไลน์ 19

Google Ads

Google Ads เป็นดั่งทางลัดที่ช่วยให้ผู้คนต่าง ๆ ได้มาพบคุณในอันดับแรกของหน้าผลการค้นหา

การตลาดออนไลน์ 20

Instagram Ads

เข้าถึงเหล่าผู้ใช้งาน Instagram ที่สนใจในธุรกิจของคุณ ด้วย Instagram Ads 

การตลาดออนไลน์ 21

Line Ads

ติดต่อผู้คนนับล้านด้วย Line Ads ส่งเสริมการรับรู้แบรนด์ของคุณเองด้วยแอปพลิเคชันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราในตอนนี้

การตลาดออนไลน์ 22

Tiktok Ads

ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่กำลังมาแรงเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ พบปะผู้คนมากมายบน TikTok ด้วย TikTok Ads

การตลาดออนไลน์ 23

Lazada/Shopee Ads

พบปะกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูน่าเชื่อถือด้วยการช่วยเหลือจากแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ เช่น Lazada และ Shopee

การตลาดออนไลน์ 24

SEO

ทุกคนจะได้เห็นเว็บไซต์ของเราเป็นอันดับแรก มาใช้ Search Engine Optimization ในเว็บไซต์เพื่อเพิ่มอันดับเว็บไซต์ในหน้าแสดงผลการค้นหา

การตลาดออนไลน์ 25

Influencer Marketing

ถึงยุคสมัยใหม่แห่งการบอกต่อ ให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ช่วยคุณให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ในแพลตฟอร์มที่หลากหลาย

ระหว่างทาง

ดูแล – ดูแลเอาใจและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ชม

การตลาดออนไลน์ 26

Social Media (Organic)

ใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อและทำให้ผู้ชมสนใจติดตามและตกหลุมรักแบรนด์ของคุณ

การตลาดออนไลน์ 26

Branded Search (PPC)

สร้างชื่อให้กับธุรกิจของคุณ ให้เป็นที่รู้จักและไว้วางใจของผู้ชมจำนวนมาก

การตลาดออนไลน์ 26

Non-Branded Search (PPC)

ใช้การโฆษณาแบบไม่เจาะจงแบรนด์เพื่อเอาชนะใจผู้ชมด้วยเนื้อหาโฆษณาที่พวกเขาต้องการ

การตลาดออนไลน์ 26

Content marketing

สร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่น่าสนใจและมีประโยชน์เพื่อเชื่อมต่อ ตอบแทน และสร้างความน่าเชื่อถือระหว่างแบรนด์และผู้ชม

การตลาดออนไลน์ 26

Paid Social Prospecting

ใช้การโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ ในการเข้าถึงผู้ชมและลูกค้าในวงกว้าง

ปลายทาง

เปลี่ยนแปลง – เปลี่ยนแปลงเหล่าผู้ชมให้กลายเป็นผู้ซื้อ เพื่อขับเคลื่อนยอดขายและเพิ่มรายได้

การตลาดออนไลน์ 31

Social Ads (Retargeting)

เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายของคุณใหม่และเข้าถึงพวกเขาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อ ROI ที่ดีขึ้น

การตลาดออนไลน์ 32

Conversion Rate Optimization (CRO)

เราใช้วิธี Conversion Rate Optimization เพื่อช่วยให้คุณได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและทำให้พวกเขาได้บรรลุสิ่งอยากทำและมี ROI ที่ดีขึ้น

การตลาดออนไลน์ 33

Customer Relationship Management (CRM)

จับตาดู จัดการและติดตามข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าเพื่อที่จะวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเหล่านั้นกับโปรเจกต์การตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

การตลาดออนไลน์ 34

Email Marketing

สื่อสารกับเหล่าลูกค้าของคุณโดยตรง นำเสนอโปรโมชัน ข่าวสารและเรื่องราวเพื่อให้เกิดการซื้อขาย

ผลงานของเรา

ชมผลงานที่เราภาคภูมิใจ

FAQs

สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะได้รับจากการวางแผนการตลาดออนไลน์ คือการได้รับโอกาสทางการตลาดและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของคุณได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังได้สร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด โดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจของคุณเกิดประโยชน์สูงสุด

เริ่มจากการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ แล้วคิดกลยุทธ์เพื่อดำเนินแผนการตลาด สร้างสื่อโฆษณาลงในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ วัดผลได้จริงและชัดเจน

สามารถลงโฆษณาได้ในทุกแพลตฟอร์ม Google, Facebook, LINE, Tiktok, Lazada และ Shopee ทำการตลาดแบบขยายฐานลูกค้าด้วย Influencer Marketing และ สื่อสารกับเหล่าลูกค้าของคุณโดยตรง นำเสนอโปรโมชัน ข่าวสารและเรื่องราวเพื่อให้เกิดการซื้อขายผ่าน Email Marketing

คุณมั่นใจได้เลยว่าเราการันตีผลลัพธ์ของการบริการตลาดออนไลน์ได้แน่นอน เพราะที่ผ่านมาเรามีลูกค้าแบรนด์ดังเข้ามาใช้บริการเราอย่างมากมาย แล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งคุณสามารถดูได้จากผลงานที่ผ่านมา

เรามีงบประมาณเฉลี่ยในการบริการให้คุณได้เลือกอยู่แล้ว แต่หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อปรึกษาเราได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มติดต่อ