APPMAN 1
APPMAN 2
APPMAN 3
APPMAN 4

About

Client

Appman ช่วยเหลือบริษัทประกันในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่ง่ายกว่าและดีกว่าเดิม

Objectives

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่เพื่อนำเสนอองค์กรในฐานะบริษัทดิจิตัลและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยและเป็นบริษัทชั้นนำ พร้อมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจให้กับองค์กร

APPMAN 5

System

ระบบการออกแบบของเว็บไซต์ Appman มีพื้นฐานมาจากการใช้สีประจำองค์กรอย่างสีแดง สีดำ สีน้ำเงิน และสีขาวในการนำเสนอความมีพลัง มีเอเนอจี้และความน่าตื่นเต้นให้สมกับที่เป็นบริษัทพัฒนาเว็บไซต์ ในขณะที่ยังคงความเรียบง่ายและความสะอาดตาไว้ด้วยการใช้ฟ้อนต์และการจัดวางตัวหนังสือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เข้าถึงได้ง่าย

COLOUR PALETTE

APPMAN 6

Typography

APPMAN 7

GRID System

APPMAN 8

12 Column Grid

APPMAN 9
APPMAN 10
APPMAN 11
APPMAN 12

Design

การออกแบบของเว็บไซต์ Appman มุ่งเน้นที่จะดึงความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจขององค์กร
ออกมาให้ได้มากที่สุด ในขณะที่ยังคงรักษาภาพลักษณ์ที่ดูสนุกสนานและมีความทันสมัยไว้
ด้วยดีไซน์ เราสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้โดย:

การออกแบบของเว็บไซต์ Appman มุ่งเน้นที่จะดึงความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจขององค์กรออกมาให้ได้มากที่สุด ในขณะที่ยังคงรักษาภาพลักษณ์ที่ดูสนุกสนานและมีความทันสมัยไว้ด้วยดีไซน์ เราสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้โดย:

 • นำเสนออัตลักษณ์ขององค์กรด้วยการใช้สีประจำองค์กรและการออกแบบ
  เว็บไซต์ให้มีความคล้ายคลึงกับซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่น
 • สร้างความน่าตื่นเต้นและความมีชีวิตชีวาด้วยองค์ประกอบของดีไซน์ที่
  เคลื่อนไหวได้
 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรโดยการใส่ใบประกาศ รางวัล และ คำรับรอง
  จากลูกค้า
 • สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทุกคนด้วยเว็บไซต์ที่ออกแบบด้วย
  responsive design
 • นำเสนออัตลักษณ์ขององค์กรด้วยการใช้สีประจำองค์กรและการออกแบบเว็บไซต์ให้มีความคล้ายคลึงกับซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่น
 • สร้างความน่าตื่นเต้นและความมีชีวิตชีวาด้วยองคืประกอยของดีไซน์ที่เคลื่อนไหวได้
 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรโดยการใส่ใบประกาศ รางวัล และ คำรับรองจากลูกค้า
 • สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทุกคนด้วยเว็บไซ๖ืที่ออกแบบด้วย responsive design
APPMAN 13

inside pages

APPMAN 2
APPMAN 15
APPMAN 16
APPMAN 17
APPMAN 18
APPMAN 19

HAVE A PROJECT IN MIND?

LET’S GET STARTED

HAVE A PROJECT IN MIND?