APPMAN 1
APPMAN 2
APPMAN 3
APPMAN 4

About

Client

Appman เป็นผู้ให้การช่วยเหลือแก่บริษัทประกัน ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่สะดวกและง่ายดาย

Objectives

เราได้ออกแบบเว็บไซต์ของ Appmanใหม่ เพื่อนำเสนอองค์กรในฐานะบริษัทดิจิตัลและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือร่วมด้วย

APPMAN 5

System

ระบบการออกแบบของเว็บไซต์ Appman มีพื้นฐานมาจากการใช้สีประจำองค์กรอย่างสีแดง สีดำ สีน้ำเงิน และสีขาวในการนำเสนอ เพื่อแสดงถึงการมีพลัง มีเอเนอจี้ และช่วยให้รู้สึกน่าตื่นเต้น ในขณะที่ยังคงความเรียบง่ายและความสะอาดตาไว้ด้วยการใช้ฟ้อนต์และการจัดวางตัวหนังสือที่ดี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เข้าถึงได้ง่าย

COLOUR PALETTE

APPMAN 6

Typography

APPMAN 7

GRID System

APPMAN 8

12 Column Grid

APPMAN 9
APPMAN 10
APPMAN 11
APPMAN 12

Design

เว็บไซต์ Appman ต้องแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ สนุกสนาน น่าเชื่อถือ และเหมาะสมกับการเป็นบริษัทแนวหน้าในวงการ เราจึงตอบสนองความต้องการด้วยสิ่งเหล่านี้

เว็บไซต์ Appman ต้องแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ สนุกสนาน น่าเชื่อถือ และเหมาะสมกับการเป็นบริษัทแนวหน้าในวงการ เราจึงตอบสนองความต้องการด้วยสิ่งเหล่านี้

 • นำเสนอความเป็นองค์กรด้วยการใช้สีประจำองค์กรและการออกแบบเว็บไซต์ที่มีความคล้ายคลึงกับซอฟแวร์หรือแอปพลิเคชัน
 • สร้างความน่าตื่นเต้นและความมีชีวิตชีวาด้วยองค์ประกอบของดีไซน์ที่
  เคลื่อนไหวได้
 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรโดยการใส่ใบประกาศ รางวัล และ คำรับรองจากลูกค้า
 • สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทุกคน ด้วยหลัก Responsive Web Design
 • นำเสนอความเป็นองค์กรด้วยการใช้สีประจำองค์กรและการออกแบบเว็บไซต์ที่มีความคล้ายคลึงกับซอฟแวร์หรือแอปพลิเคชัน
 • สร้างความน่าตื่นเต้นและความมีชีวิตชีวาด้วยองค์ประกอบของดีไซน์ที่
  เคลื่อนไหวได้
 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรโดยการใส่ใบประกาศ รางวัล และ คำรับรองจากลูกค้า
 • สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทุกคน ด้วยหลัก Responsive Web Design
APPMAN 13

inside pages

APPMAN 2
APPMAN 15
APPMAN 16
APPMAN 17
APPMAN 18
APPMAN 19

HAVE A PROJECT IN MIND?