ACES 1
ACES 3

The Challenge

ACES Aviation มีโปรเจกต์ที่ต้องการนำเสนอการบริการด้านการบิน แต่ไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นและดำเนินการอย่างไร จึงต้องการให้เราช่วยเหลือในด้านนี้ เราช่วย ACES ในการวางผนกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตสื่อ และส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด เพื่อให้ ACES เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งสิ่งที่เราช่วย ACES ดำเนินการ มีดังนี้

ACES Aviation มีโปรเจกต์ที่ต้องการนำเสนอการบริการด้านการบิน แต่ไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นและดำเนินการอย่างไร จึงต้องการให้เราช่วยเหลือในด้านนี้ เราช่วย ACES ในการวางผนกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตสื่อ และส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด เพื่อให้ ACES เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งสิ่งที่เราช่วย ACES ดำเนินการ มีดังนี้

  • วางคอนเซ็ปต์สำหรับ ACES Aviation l News & Media
  • สร้างเว็บไซต์และบัญชี Social Media ทุกช่องทาง
  • วางกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนสร้างสรรค์เนื้อหาทั้งหมด
  • ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ ACES
  • ดำเนินแคมเปญต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามบนบัญชี Social Media
  • ทำการโฆษณาผ่านช่องทาง Social Media เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ ทำให้เกิดการสมัครสมาชิก และสร้างโอกาสในการขาย
ACES 5
ACES 7

Our Approach

เรานำเสนอแผนการดำเนินงานระยะยาวต่อทีม ACES เมื่อ ACES พึงพอใจกับแผนงานที่เราได้นำเสนอไปแล้ว เราจึงเริ่มจากการสร้างเว็บไซต์ ACES ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการให้ข้อมูลและนำเสนอการบริการด้านการบิน พร้อม ๆ กับการสร้างภาพกราฟิกหรืออาร์ตเวิร์ก สำหรับเว็บไซต์และ Social Media

เผยแพร่เนื้อหาตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ผ่านการทำการตลาดบน Social Media เมื่อเราเข้าถึงผู้คนได้ในจำนวนมาก เราก็จะเริ่มเผยแพร่โฆษณาออกไป เพื่อให้ผู้ติดตามกลายมาเป็นลูกค้าในอนาคต

เรานำเสนอแผนการดำเนินงานระยะยาวต่อทีม ACES เมื่อ ACES พึงพอใจกับแผนงานที่เราได้นำเสนอไปแล้ว เราจึงเริ่มจากการสร้างเว็บไซต์ ACES ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการให้ข้อมูลและนำเสนอการบริการด้านการบิน พร้อม ๆ กับการสร้างภาพกราฟิกหรืออาร์ตเวิร์ก สำหรับเว็บไซต์และ Social Media

เผยแพร่เนื้อหาตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ผ่านการทำการตลาดบน Social Media เมื่อเราเข้าถึงผู้คนได้ในจำนวนมาก เราก็จะเริ่มเผยแพร่โฆษณาออกไป เพื่อให้ผู้ติดตามกลายมาเป็นลูกค้าในอนาคต

Social Media

เรารังสรรค์สื่อสำหรับ Social Media ทุกแพลตฟอร์ม อาทิ Facebook, Instagram และ Twitter เพื่อค้นหาว่าสื่อแบบไหนที่ดึงดูดใจของผู้คนได้มากที่สุด!?

หลังจากนั้น เราจะเลือกนำหัวข้อที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด มาสร้างเนื้อหาในอนาคต เพื่อดึงดูดผู้ชมใหม่ ๆ เข้ามาติดตามบัญชี Social Media ของ ACES

เรารังสรรค์สื่อสำหรับ Social Media ทุกแพลตฟอร์ม อาทิ Facebook, Instagram และ Twitter เพื่อค้นหาว่าสื่อแบบไหนที่ดึงดูดใจของผุ้คนได้มากที่สุด!?

หลังจากนั้น เราจะเลือกนำหัวข้อที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด มาสร้างเนื้อหาในอนาคต เพื่อดึงดูดผู้ชมใหม่ ๆ เข้ามาติดตามบัญชี Social Media ของ ACES

ACES 9
ACES 11

Subscription Strategy

กลยุทธ์การสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์นี้ จะเป็นการทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีความสนใจเกี่ยวกับบริการด้านการบิน มาสมัครสมาชิกด้วยอีเมล เพื่อให้เราส่งอีเมลทางการตลาดไปให้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข่าวสารใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ โปรโมชั่น หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สมาชิกต้องการ โดยจะเป็นการสมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงกรอกฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น

กลยุทธ์การสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์นี้ จะเป็นการทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีความสนใจเกี่ยวกับบริการด้านการบิน มาสมัครสมาชิกด้วยอีเมล เพื่อให้เราส่งอีเมลทางการตลาดไปให้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข่าวสารใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ โปรโมชั่น หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สมาชิกต้องการ โดยจะเป็นการสมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงกรอกฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น

Graphic Design

สื่อต่าง ๆ ที่เราผลิตออกมา โดยเฉพาะกับกราฟิกดีไซน์ เราให้ความสำคัญกับภาพรวมและองค์ประกอบทุกอย่าง ซึ่งการออกแบบของเรานั้น จะใช้สีประจำองค์กรของ ACES เป็นสีหลักในการทำภาพกราฟิก เพื่อสร้างภาพจำ, มีการจัดวางองค์ประกอบและเลือกใช้ตัวอักษร ที่ให้ความน่าเชื่อถือ และมีการนำเสนอเนื้อหาที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญและจุดเด่นของ ACES ซึ่งทุก ๆ อย่างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สื่อต่าง ๆ ที่เราผลิตออกมา โดยเฉพาะกับกราฟิกดีไซน์ เราให้ความสำคัญกับภาพรวมและองค์ประกอบทุกอย่าง ซึ่งการออกแบบของเรานั้น จะใช้สีประจำองค์กรของ ACES เป็นสีหลักในการทำภาพกราฟิก เพื่อสร้างภาพจำ, มีการจัดวางองค์ประกอบและเลือกใช้ตัวอักษร ที่ให้ความน่าเชื่อถือ และมีการนำเสนอเนื้อหาที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญและจุดเด่นของ ACES ซึ่งทุก ๆ อย่างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ACES 13
ACES 15

Ads Campaign

เราดูแลโฆษณาหลาย ๆ แคมเปญให้กับทาง ACES ทั้งโฆษณาที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เพิ่มยอดผู้ติดตาม และเพิ่มจำนวนผู้สมัครสมาชิกด้วยเช่นกัน

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทำแคมเปญโฆษณาเป็นที่น่าพึงพอใจ ACES มีผู้สมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 500 คน และมีผู้ติดตามมากกว่า 2,000 คนในแต่ละเดือน

เราดูแลโฆษณาหลาย ๆ แคมเปญให้กับทาง ACES ทั้งโฆษณาที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เพิ่มยอดผู้ติดตาม และเพิ่มจำนวนผู้สมัครสมาชิกด้วยเช่นกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทำแคมเปญโฆษณาเป็นที่น่าพึงพอใจ ACES มีผู้สมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 500 คน และมีผู้ติดตามมากกว่า 2,000 คนในแต่ละเดือน

ACES 17

Website Design

เราออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับ ACES เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการของ ACES รวมไปถึงการสร้างสรรค์บทความหรือบล็อก เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและการเดินทางทางอากาศด้วย เราเก็บข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มาวิเคราะห์ และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์เหมาะสมและรองรับความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบได้

เราออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับ ACES เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการของ ACES รวมไปถึงการสร้างสรรค์บทความหรือบล็อก เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและการเดินทางทางอากาศด้วย

เราเก็บข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มาวิเคราะห์ และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์เหมาะสมและรองรับความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบได้

ACES 17
ACES 21

Summary

ACES Aviation กลายเป็นช่องทางสื่อการบินที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและให้ข้อมูลรอบด้านที่สุด เกี่ยวกับการบินและการเดินทางทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยิ่งไปกว่านั้น ภาพรวมของผลลัพธ์ในการดำเนินงานแต่ละเดือนของเรา ประสบความสำเร็จและไม่เคยล้มเหลว จึงเกิดความประทับใจให้กับทีมงานของ ACES Aviation

ACES Aviation กลายเป็นช่องทางสื่อการบินที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและให้ข้อมูลรอบด้านที่สุด เกี่ยวกับการบินและการเดินทางทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยิ่งไปกว่านั้น ภาพรวมของผลลัพธ์ในการดำเนินงานแต่ละเดือนของเรา ประสบความสำเร็จและไม่เคยล้มเหลว จึงเกิดความประทับใจให้กับทีมงานของ ACES Aviation

Key Results

ACES 23

+1.13K

Reach User
ACES 25

+1.81M

Impressions User
ACES 27

+3,000K

New Subscribe
ACES 29

87.98%

Unique Traffic
ACES 31

72.42%

Unique User Visit
ACES 33

35.77%

Unique Bounce Rate

HAVE A PROJECT IN MIND?