INVENTORY PRIME 1
INVENTORY PRIME 2

About

Client

Inventory Prime คัดเลือกและนำเข้า-ส่งออกสินค้าคุณภาพสูงให้กับร้านค้าปลีกในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งให้บริการการพัฒนาแบรนด์ ค้นหาและคัดเลือกสินค้า และบริการขนส่งด้วย

Objectives

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นโปรไฟล์ของบริษัท และเพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาชมสินค้า ค้นหาสินค้า ดาวโหลดแคตตาล็อกและการขอใบเสนอราคาผ่านทางเว็บไซต์ด้วย และที่สำคัญคือก็คือการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพให้กับ Inventory Prime

INVENTORY PRIME 3

System

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ Inventory Prime เน้นนำเสนอแบรนด์ของ Inventory Prime ในฐานะขององค์กรที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ
ใช้สีประจำองค์กรเพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ในการออกแบบเว็บไซต์ร่วมกับสีเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น สีดำ สีขาว และ สีเทา และใช้รูปแบบตัวอักษรและ
การจัดวางข้อความช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดูเข้าถึงได้ง่ายให้กับแบรนด์

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ Inventory Prime เน้นนำเสนอแบรนด์ของ Inventory Prime มนฐานะขององค์กรที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ ใช้สีประจำองค์กรเพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ในการออกแบบเว็บไซต์ร่วมกับสีเพิ่มเติมอื่นๆเช่นสีดำ สีขาว และ สีเทา และใช้รูปแบบตัวอักษรและการจัดวางข้อความช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดูเข้าถึงได้ง่ายให้กับแบรนด์

COLOUR PALETTE

INVENTORY PRIME 4

Typography

INVENTORY PRIME 5

grid system

INVENTORY PRIME 6

12 Column Grid

INVENTORY PRIME 7
INVENTORY PRIME 8
INVENTORY PRIME 9

Design

เว็บไซต์ของ Inventory Prime มุ่งเน้นที่จะนำเสนอบุคลิกภาพของแบรนด์ที่ดูเป็นมืออาชีพ เข้าถึงง่าย และเป็นมิตรต่อทุกคนในครอบครัว และจะต้องมีฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก เราสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้โดย:

  • ใช้สีประจำองค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สดใส มีชีวิตชีวาและน่าเชื่อถือเป็นมืออาชีพ
  • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์โดยการแสดงโลโก้ของลูกค้าจากทั่วโลก
  • สร้างฟังก์ชั่นการค้นหาสินค้าสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก
  • สร้างฟังก์ชั่นดาวน์โหลดแคตตาล็อกสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก
  • สร้างเว็บไซต์โดยใช้ responsive design เพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้งานทุกคน

inside pages

INVENTORY PRIME 10
INVENTORY PRIME 11
INVENTORY PRIME 12
INVENTORY PRIME 13
INVENTORY PRIME 14
INVENTORY PRIME 15

HAVE A PROJECT IN MIND?

LET’S GET STARTED

HAVE A PROJECT IN MIND?