Fong Fong 1

The Challenge

Fong Fong (ฟอง ฟอง) เป็นแบรนด์น้ำเต้าหู้ผสมฟองเต้าหู้สดเจ้าแรกของประเทศไทย เปิดขายมานานกว่า 80 ปี เข้ามาหาเราด้วยความต้องการ 2 เรื่องนี้

  • อยากสร้าง Branding ให้แข็งแรง เพื่อให้คนรู้จักและจดจำ Fong Fong
  • อยากเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น

Fong Fong ต้องการให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน ซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับโปรเจกต์นี้คือ การทำให้คนที่เพิ่งรู้จัก Fong Fong กลายมาเป็นลูกค้าของ Fong Fong นั่นเอง

Fong Fong 3

Our Approach

เราได้ศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจอย่างละเอียด รวมไปถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ รวมไปถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Fong Fong ด้วยเช่นกัน จากนั้นเราก็ได้คิดกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนการสร้างแบรนด์ดิ้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายของ Fong Fong ภายในระยะเวลา 3 เดือน เราจึงแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน ดังนี้

เราได้ศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจอย่างละเอียด รวมไปถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ รวมไปถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Fong Fong ด้วยเช่นกัน จากนั้นเราก็ได้คิดกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนการสร้างแบรนด์ดิ้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายของ Fong Fong ภายในระยะเวลา 3 เดือน เราจึงแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน ดังนี้

Strategies

Phase 1 : Building Brand Awareness

เราใช้กลยุทธ์ Influencer Marketing ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ทำให้ Fong Fong เป็นที่รู้จักและมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยผลลัพธ์ที่ได้คือ Fong Fong ได้รับการกล่าวถึง มีคนสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เราใช้กลยุทธ์ Influencer Marketing ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ทำให้ Fong Fong เป็นที่รู้จักและมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยผลลัพธ์ที่ได้คือ Fong Fong ได้รับการกล่าวถึง มีคนสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

Fong Fong 5
Fong Fong 7
Fong Fong 9

Phase 2 : Engagement

หลังจากที่คนรู้จัก Fong Fong แล้ว สิ่งต่อไปที่เราจะทำคือการสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยการสร้างแคมเปญทางการตลาดเพื่อดึงความสนใจและทำให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การสร้างกิจกรรมแจกของ หรือกิจกรรมการร่วมสนุกต่าง ๆ บนช่องทาง Social Media

ผลลัพธ์ที่ได้คือมีคนเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นเป็นจำนวนมาก จากการกดแชร์ของผู้ร่วมกิจกรรม ทำให้เกิดการบอกต่อไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามจนเป็นที่น่าพึงพอใจ

หลังจากที่คนรู้จัก Fong Fong แล้ว สิ่งต่อไปที่เราจะทำคือการสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยการสร้างแคมเปญทางการตลาดเพื่อดึงความสนใจและทำให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การสร้างกิจกรรมแจกของ หรือกิจกรรมการร่วมสนุกต่าง ๆ บนช่องทาง Social Media

ผลลัพธ์ที่ได้คือมีคนเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นเป็นจำนวนมาก จากการกดแชร์ของผู้ร่วมกิจกรรม ทำให้เกิดการบอกต่อไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามจนเป็นที่น่าพึงพอใจ

Fong Fong 11

User Engagement

Fong Fong 13

Summary

หลังจากที่เราได้เข้าไปช่วยสร้างแบรนด์ดิ้งและทำการตลาดออนไลน์ให้กับทาง Fong Fong คือ คนรู้จักแบรนด์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีคนพูดถึงและรีวิวอย่างไม่ขาดสาย Fong Fong เติบโตขึ้นเป็นแบรนด์น้ำเต้าหู้อันดับ และประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการสร้างการรับรู้ และรวมไปถึงยอดขายด้วย 

การร่วมงานกับ Fong Fong ในครั้งนี้ ทำให้เราได้เรียนรู้ว่ากลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์ที่ดี คือการทำให้แบรนด์และสินค้า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำในจำนวนที่มากที่สุด เพื่อเป็นการเบิกทางในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี และทำให้คนที่รู้จักแบรนด์กลายมาเป็นลูกค้าในที่สุด

หลังจากที่เราได้เข้าไปช่วยสร้างแบรนด์ดิ้งและทำการตลาดออนไลน์ให้กับทาง Fong Fong คือ คนรู้จักแบรนด์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีคนพูดถึงและรีวิวอย่างไม่ขาดสาย Fong Fong เติบโตขึ้นเป็นแบรนด์น้ำเต้าหู้อันดับ และประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการสร้างการรับรู้ และรวมไปถึงยอดขายด้วย 

การร่วมงานกับ Fong Fong ในครั้งนี้ ทำให้เราได้เรียนรู้ว่ากลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์ที่ดี คือการทำให้แบรนด์และสินค้า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำในจำนวนที่มากที่สุด เพื่อเป็นการเบิกทางในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี และทำให้คนที่รู้จักแบรนด์กลายมาเป็นลูกค้าในที่สุด

Fong Fong 15
Fong Fong 17
Fong Fong 19

Key Results

Fong Fong 21

+330K

Reach completed
Fong Fong 23

+500K

Impression completed
Fong Fong 25

47K

Post reactions
Fong Fong 27

68.99%

Unique user
Fong Fong 29

58.23%

Engagement rate
Fong Fong 31

77.38%

Goal conversions rate

HAVE A PROJECT IN MIND?