เกี่ยวกับ

SISB 1

ลูกค้า

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ หรือ SISB เป็นโรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติที่ถูกจัดอันดับต้นๆของโลก

เป้าหมาย

เป้าหมายของเราคือการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ให้กับ SISB ด้วยจุดประสงค์ที่จะโชว์หลักการของโรงเรียน, โปรโมตคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียน

เว็บไซต์

SISB 2

รูปแบบ

Our design system has transformed the SISB Schools website into a seamless online experience, beautifully showcasing their education curriculum and allow browsing of information with ease. By using their signature blue themed combined with yellow color corporate palette, we’ve painted a website masterpiece that reflect the essence of their outstanding institution.

SISB 3
SISB 4

ระบบกริด

SISB 5

จอคอมพิวเตอร์ 12 กริด

SISB 6

จอโทรศัพท์ 4 กริด

ดีไซน์

SISB มีจุดประสงค์ที่จะจัดแสดงหลักสูตรที่มีชื่อเสียงพร้อมกับมอบข้อมูลข่าวสารต่างๆบนเว็บไซต์ให้เป็นที่น่าจดจำ เราจึงออกแบบเว็บไซต์เน้นไปที่ฟังก์ชันและการใช้งานโดยใช้:

SISB 7
SISB 7

HAVE A PROJECT IN MIND?

LET’S GET STARTED

HAVE A PROJECT IN MIND?