ROCOCO 1

The Challenge

Rococo ผู้จัดจำหน่ายพื้นไวนิลคุณภาพดี ได้เข้าหาเรา ด้วยความต้องการที่จะขยายการรับรู้แบรนด์ของพวกเขาบนโซเชียลมีเดีย Rococo อยากจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิมบนโซเชียลมีเดียผ่านแคมเปญโปรโมทและนำเสนออัตลักษณ์และลักษณะแบรนด์ของพวกเขา ความท้าทายของโปรเจกต์ครั้งนี้คือ

  • สร้างการรับรู้แบรนด์ของ Rococo ให้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องพื้นไวนิล
  • เพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นผ่านแคมเปญบนโซเชียลมีเดีย
  • นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีผ่านการทำอาร์ตเวิร์ก

Rococo ผู้จัดจำหน่ายพื้นไวนิลคุณภาพดี ได้เข้าหาเรา ด้วยความต้องการที่จะขยายการรับรู้แบรนด์ของพวกเขาบนโซเชียลมีเดีย Rococo อยากจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิมบนโซเชียลมีเดียผ่านแคมเปญโปรโมทและนำเสนออัตลักษณ์และลักษณะแบรนด์ของพวกเขา ความท้าทายของโปรเจกต์ครั้งนี้คือ

  • สร้างการรับรู้แบรนด์ของ Rococo ให้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องพื้นไวนิล
  • เพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นผ่านแคมเปญบนโซเชียลมีเดีย
  • นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีผ่านการทำอาร์ตเวิร์ก

Our Approach

เพื่อให้ Rococo ได้กลายเป็นที่รู้จักและได้รับการจดจำ ในฐานะผู้จำหน่ายพื้นไวนิลชั้นนำ บนสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เราได้ออกแบบและสรรสรรค์อาร์ตเวิร์กและคอนเทนต์ เพื่อใช้ในการโพสต์บนสื่อโซเชียลมีเดีย สร้างการรับรู้และการจดจำแบรนด์ 

หลังจากนั้น ทันทีที่ Rococo มีผู้คนเข้ามารู้จักมากขึ้น เราจึงเริ่มใช้โฆษณาในการทำแคมเปญโปรโมทผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะพุ่งเป้าไปยังการเพิ่มยอดขาย

เพื่อให้ Rococo ได้กลายเป็นที่รู้จักและได้รับการจดจำ ในฐานะผู้จำหน่ายพื้นไวนิลชั้นนำ บนสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เราได้ออกแบบและสรรสรรค์อาร์ตเวิร์กและคอนเทนต์ เพื่อใช้ในการโพสต์บนสื่อโซเชียลมีเดีย

 สร้างการรับรู้และการจดจำแบรนด์ หลังจากนั้น ทันทีที่ Rococo มีผู้คนเข้ามารู้จักมากขึ้น เราจึงเริ่มใช้โฆษณาในการทำแคมเปญโปรโมตผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะพุ่งเป้าไปยังการเพิ่มยอดขาย

ROCOCO 2
ROCOCO 3

Social Media

เราได้เรียบเรียงเนื้อหาคอนเทนต์และอาร์ตเวิร์ก เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของ Rococo ซึ่งก็คือกลุ่มคนทำงาน วัยกลางคน ที่กำลังมองหาพื้นและผู้ให้บริการการสร้างและตกแต่งบ้าน เราได้เลือกใช้ Facebook เป็นสื่อหลักในการโปรโมทผลิตภัณฑ์

การให้บริการและแคมเปญโปรโมทของ Rococo เพราะเรามองว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมผู้คนที่เหมาะกับการเป็นกลุ่มเป้าหมายของ Rococo ที่สุด

เราได้เรียบเรียงเนื้อหาคอนเทนต์และอาร์ตเวิร์ก เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของ Rococo ซึ่งก็คือกลุ่มคนทำงาน วัยกลางคน ที่กำลังมองหาพื้นและผู้ให้บริการการสร้างและตกแต่งบ้าน เราได้เลือกใช้ Facebook เป็นสื่อหลักในการโปรโมทผลิตภัณฑ์

การให้บริการและแคมเปญโปรโมทของ Rococo เพราะเรามองว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมผู้คนที่เหมาะกับการเป็นกลุ่มเป้าหมายของ Rococo ที่สุด

Artwork

เราได้ออกแบบอาร์ตเวิร์กอย่างดีให้แก่ Rococo เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของแบรนด์ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี การให้บริการ รวมถึงแคมเปญโปรโมทต่าง ๆ

ซึ่ง อาร์ตเวิร์กทั้งหมดถูกสรรสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจาก CI ของแบรนด์เป็นหลัก เราใช้รูปภาพคุณภาพสูง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และข้อดีของพื้นไวนิล พร้อมทั้งคำบรรยายและภาพที่ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดี โดยอาร์ตเวิร์กที่เราได้จัดทำนั้น ช่วยเน้นจุดขายของพื้นไวนิลของแบรนด์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางแบรนด์ได้อีกด้วย

เราได้ออกแบบอาร์ตเวิร์กอย่างดีให้แก่ Rococo เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของแบรนด์ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี การให้บริการ รวมถึงแคมเปญโปรโมทต่าง ๆ

ซึ่ง อาร์ตเวิร์กทั้งหมดถูกสรรสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจาก CI ของแบรนด์เป็นหลัก เราใช้รูปภาพคุณภาพสูง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และข้อดีของพื้นไวนิล พร้อมทั้งคำบรรยายและภาพที่ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดี โดยอาร์ตเวิร์กที่เราได้จัดทำนั้น ช่วยเน้นจุดขายของพื้นไวนิลของแบรนด์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางแบรนด์ได้อีกด้วย

ROCOCO 4

Facebook Ads

เราได้ยิงโฆษณาบน Facebook และเฝ้าดูผลการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายของเรา ซึ่งเรายิงโฆษณาพร้อมกับอาร์ตเวิร์กที่เน้นข้อเสนอพิเศษ
จากแคมเปญโปรโมทนั้น ๆ เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการทำโฆษณาของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะดึงดูด
ผู้คนใหม่ ๆจากสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มผู้คนเหล่านั้นสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มลูกค้าได้ เพื่อยอดการขายได้ในภายหลังได้

เราได้ยิงโฆษณาบน Facebook และเฝ้าดูผลการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายของเรา
ซึ่งเรายิงโฆษณาพร้อมกับอาร์ตเวิร์กที่เน้นข้อเสนอพิเศษจากแคมเปญโปรโมทนั้น ๆ
เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการทำโฆษณาของเรา
มีจุดมุ่งหมายที่จะดึงดูดผู้คนใหม่ ๆจากสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มผู้คนเหล่านั้น
สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มลูกค้าได้ เพื่อยอดการขายได้ในภายหลังได้

ROCOCO 8

Summary

ยอดขายของ Rococo ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังจาก Yes! ได้เข้าไปมีส่วนช่วยวางแผนและจัดการกลยุทธการตลาดทั้งหมด ภาพลักษณ์และการรับรู้แบรนด์ของ Rococo 

มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น มากกว่านั้น 30% ของจำนวนผู้เข้าชม ที่มาจากแคมเปญการตลาดในครั้งนี้ ก็ได้กลับกลายมาเป็นกลุ่มลูกค้าจริง 

ทำให้ Rococo รู้สึกพอใจกับยอดขายที่ได้และจำนวนผู้เข้าชมที่มาจากแผนการตลาดและกำกับดูแลงานของเรา

ยอดขายของ Rococo ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังจาก Yes! ได้เข้าไปมีส่วนช่วยวางแผนและจัดการกลยุทธการตลาดทั้งหมด ภาพลักษณ์และการรับรู้แบรนด์ของ Rococo 

มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น มากกว่านั้น 30% ของจำนวนผู้เข้าชม ที่มาจากแคมเปญการตลาดในครั้งนี้ ก็ได้กลับกลายมาเป็นกลุ่มลูกค้าจริง 

ทำให้ Rococo รู้สึกพอใจกับยอดขายที่ได้และจำนวนผู้เข้าชมที่มาจากแผนการตลาดและกำกับดูแลงานของเรา

ROCOCO 9

Key Results

ROCOCO 10

+73K

Reach User
ROCOCO 11

+88M

Impressions User
ROCOCO 12

89.32%

Unique Traffic
ROCOCO 13

98.41%

Conversions Rate
ROCOCO 14

65.12%

Engagement Rate
ROCOCO 15

93.47%

Unique Link Click

HAVE A PROJECT IN MIND?

LET’S GET STARTED

HAVE A PROJECT IN MIND?