Operation Smile 1
Operation Smile 2

About

Client

Operation Smile เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกที่
ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ให้สามารถ
เข้ารับการผ่าตัดรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

Operation Smile เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกที่ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ให้สามารถเข้ารับการผ่าตัดรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

Objectives

เว็บไซต์ของ Operation Smile ได้รับการออกแบบและพัฒนา 
เพื่อนำเสนอจุดมุ่งหมายขององค์กรและโน้มน้าวใจ
ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ร่วมบริจาค

เว็บไซต์ของ Operation Smile ได้รับการออกแบบและพัฒนา 
เพื่อนำเสนอจุดมุ่งหมายขององค์กรและโน้มน้าวใจ
ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ร่วมบริจาค

Operation Smile 3

System

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ Operation Smile เน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือโดยใช้สีประจำองค์กรซึ่งก็คือสีแดง น้ำเงิน และสีขาว
ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ การโน้มน้าวและดึงดูดใจให้ผู้คนร่วมบริจาคเงินทุน ผ่านการวางระบบที่ทำให้บริจาคได้ง่ายและรวดเร็ว

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ Operation Smile เน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือโดยใช้สีประจำองค์กรซึ่งก็คือสีแดง น้ำเงิน และสีขาว
ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ การโน้มน้าวและดึงดูดใจให้ผู้คนร่วมบริจาคเงินทุน ผ่านการวางระบบที่ทำให้บริจาคได้ง่ายและรวดเร็ว

PALETTE COLOUR

Operation Smile 4

Typography

Operation Smile 5

grid system

12 Column Grid

Operation Smile 6
Operation Smile 7

Design

เราสร้างภาพลักษณ์อันน่าเชื่อถือ ออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พัฒนาระบบบริจาคเงินที่รวดเร็ว และการจัดวางองค์ประกอบที่เชื้อเชิญให้ร่วมบริจาค ด้วยวิธีเหล่านี้

เราสร้างภาพลักษณ์อันน่าเชื่อถือ ออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พัฒนาระบบบริจาคเงินที่รวดเร็ว และการจัดวางองค์ประกอบที่เชื้อเชิญให้ร่วมบริจาค ด้วยวิธีเหล่านี้

 • ใช้สีประจำองค์กรของ Operation Smile เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
 • ติดตั้งช่องทางการชำระเงินที่ง่ายและปลอดภัย
 • พัฒนาตัวเลือกการบริจาคแบบครั้งเดียวและแบบรายเดือน/รายปี
 • ใช้ Call-to-Action ที่มีสีสันโดดเด่น เพื่อดึงความสนใจให้คนมาบริจาคเงิน
 • ใช้พื้นหลังที่ว่างและดูสะอาดตา เพื่อดึงดูดสายตาไปยังข้อความและรูปภาพที่สำคัญ
 • ใช้รูปภาพที่ทรงพลังของเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัด
 • ใช้เทคนิค Responsive Web Design ในการสร้างเว็บไซต์ เพื่อรองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์
 • ใช้สีประจำองค์กรของ Operation Smile เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
 • ติดตั้งช่องทางการชำระเงินที่ง่ายและปลอดภัย
 • พัฒนาตัวเลือกการบริจาคแบบครั้งเดียวและแบบรายเดือน/รายปี
 • ใช้ Call-to-Action ที่มีสีสันโดดเด่น เพื่อดึงความสนใจให้คนมาบริจาคเงิน
 • ใช้พื้นหลังที่ว่างและดูสะอาดตา เพื่อดึงดูดสายตาไปยังข้อความและรูปภาพที่สำคัญ
 • ใช้รูปภาพที่ทรงพลังของเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัด
 • ใช้เทคนิค Responsive Web Design ในการสร้างเว็บไซต์ เพื่อรองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์

inside pages

Operation Smile 8
Operation Smile 9
Operation Smile 10
Operation Smile 11
Operation Smile 12

HAVE A PROJECT IN MIND?