J Design & Decorative House 1
J Design & Decorative House 2

About

Client

J Design เป็นบริษัทออกแบบตกแต่งภายในที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย J Design เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพื้นที่ทำงาน ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

J Design เป็นบริษัทออกแบบตกแต่งภายในที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย J Design เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพื้นที่ทำงาน ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

Objectives

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับ J Design เพื่อช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือตลอดจนนำเสนออัตลักษณ์ของบริษัท

J Design & Decorative House 3

System

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ J Design มุ่งเน้นที่จะนำเสนอความทันสมัยและตัวตนขององค์กร พร้อมนำเสนอเอกลักษณ์ของแบรนด์โดยใช้สีประจำองค์กร ได้แก่ สีเหลืองและสีขาวตลอดการออกแบบเว็บไซต์

Colour Palette

J Design & Decorative House 4

Typography

J Design & Decorative House 5

GRID System

J Design & Decorative House 6
J Design & Decorative House 7
J Design & Decorative House 8

Design

เว็บไซต์ของ J Design มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอทักษะและการทำงานอันน่าทึ่ง ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์เพื่อส่งเสริมและเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมงานกับพวกเขา เราสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้โดย:

  • การใช้สีประจำองค์กรของ J Design เพื่อสร้างการจดจำแบรนด์และความน่าเชื่อถือ
  • ใช้ปุ่ม Call-to-Action ที่มีสีสันโดดเด่นทั่วทั้งเว็บไซต์ เพื่อโน้มน้าวให้ผู้เยี่ยมชมติดต่อทีมงาน
  • ใช้ภาพผลงานมากมายเพื่อโชว์ฝีมือและทำหน้าที่เป็นตัวดึงดูดสายตา
  • ใช้โลโก้ของลูกค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
  • ใช้พื้นหลังที่สะอาดและเรียบง่ายเพื่อดึงดูดสายตาไปยัง Call-to-Action และรูปภาพ
  • ใช้การออกแบบเว็บไซต์แบบ responsive design เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้จากทุกอุปกรณ์

inside pages

J Design & Decorative House 9
J Design & Decorative House 10
J Design & Decorative House 11
J Design & Decorative House 12

HAVE A PROJECT IN MIND?

LET’S GET STARTED

HAVE A PROJECT IN MIND?