Go hotel 1

เกี่ยวกับ

ลูกค้า

โรงแรม GO! เป็นโรงแรมระดับพรีเมียม ในราคาที่เอื้อมถึงได้ เปิดบริการทั่วประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้เครือบริษัททรัลพัฒนา

เป้าหมาย

พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว ให้สอดคล้องกับการใช้งานและประสบการณ์ของผู้ใช้งานมากขึ้น

เว็บไซต์

รูปแบบ

รังสรรค์เว็บไซต์ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและสดใส โดยใช้ธีมสีแดง และพัฒนาระบบการจองห้องพักที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

เทคนิคการเรียงพิมพ์

Go hotel 3
Go hotel 5

สีที่ใช้

Go hotel 7

ระบบกริด

12 กริด

Go hotel 9
Go hotel 11

ดีไซน์

GO! ต้องการให้เว็บไซต์มีความสวยงาม ทันสมัย และดูน่าสนใจมากขึ้น พร้อมกับยกระดับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ เราจึงทำสิ่งเหล่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการ

  • ผสมเฉดสีเข้าไปในดีไซน์ต่าง ๆ ของเว็บไซต์
  • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจองห้องพักบนเว็บไซต์
  • สร้างความรู้สึกที่สนุกสนานให้กับเว็บไซต์ โดยการใส่รูปภาพของโรงแรมและใช้สีสันสดใส
  • ปรับโครงสร้างเว็บไซต์ให้รวดเร็วขึ้น เพื่อทำให้การเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์คล่องตัวขึ้น
  • นำเสนอเว็บไซต์ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • การออกแบบเว็บไซต์ด้วยหลัก Resposive Web Design เพื่อรองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์
Go hotel 13
Go hotel 13
Go hotel 17
Go hotel 19
Go hotel 21

HAVE A PROJECT IN MIND?