Go hotel 1

เกี่ยวกับ

ลูกค้า

โรงแรม GO! เป็นโรงแรมพรีเมียมที่มีราคาประหยัดใต้เซ็นทรัลพัฒนาในประเทศไทย

เป้าหมาย

พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับการใช้งานและประสบการณ์ของผู้ใช้

เว็บไซต์

รูปแบบ

ดีไซน์รูปแบบของโรงแรมหยิบความทันสมัยของเว็บไซต์ที่ทำงานพร้อมกับธีมสีแดงและทีลโครงสร้างของเว็บไซต์และระบบการจองห้องถูกพัฒนาโดยคำนึงความง่ายในการใช้งาน

เทคนิคการเรียงพิมพ์

Go hotel 2
Go hotel 3

สีที่ใช้

Go hotel 4

ระบบกริด

12 กริด

Go hotel 5
Go hotel 6

ดีไซน์

GO! ต้องการให้เว็บไซต์มีความสวยงามมากขึ้นพร้อมกับยกระดับประสบการณการใช้ในเว็บไซต์ เราทำได้โดย:

  • ผสมเฉดสีเข้าไปในดีไซน์ต่างๆของเว็บ
  • เพิ่มประสิทธิภาพให้การจองห้องบนหน้าจอผู้ใช้และระบบโดยรวม
  • สร้างความรู้สึกที่สนุกสนานให้กับเว็บไซต์โดยการใส่รูปภาพของโรงแรม
  • สร้างผังเว็บไซต์ที่ทำให้การเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์คล่องตัวขึ้น
  • เสนอเว็บไซต์ด้วยหบากหลายภาษา
  • การออกอแบบเว็บไซต์ที่สามารถรองรับการใช้งานในอุปกรณ์หลายชนิด
  •  
Go hotel 7
Go hotel 7
Go hotel 9
Go hotel 10
Go hotel 11

HAVE A PROJECT IN MIND?

LET’S GET STARTED

HAVE A PROJECT IN MIND?