Dhipaya Insurance 1
Dhipaya Insurance 2
Dhipaya Insurance 3
Dhipaya Insurance 4

About

Client

TIP Lady เป็นโปรแกรมประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งสำหรับ
สุภาพสตรีจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันชั้นนำของไทย

TIP Lady เป็นโปรแกรมประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งสำหรับสุภาพสตรี จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันชั้นนำของไทย

Objectives

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโปรแกรมประกันภัย
และประโยชน์ที่จะได้รับ พร้อมสนับสนุนให้ผู้เยี่ยมชมลงทะเบียน
เพื่อขอคำปรึกษา

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโปรแกรมประกันภัยและประโยชน์ที่จะได้รับ พร้อมสนับสนุนให้ผู้เยี่ยมชมลงทะเบียนเพื่อขอคำปรึกษา

Website

System

ระบบการออกแบบสำหรับ TIP Lady ใช้สีประจำองค์กรและสีที่เสริมเข้ามาเพื่อสร้างดีไซน์ที่ดูสะอาดตา
และน่าดึงดูด และใช้ฟ้อนต์และการจัดวางข้อความที่ทันสมัยและยังคงรักษาภาพลักษณ์ที่เข้าถึงง่ายเอาไว้

ระบบการออกแบบสำหรับ TIP Lady ใช้สีประจำองค์กรและสีที่เสริมเข้ามาเพื่อสร้างดีไซน์ที่ดูสะอาดตาและน่าดึงดูด และใชฟ้อนต์และการจัดวางข้อความที่ทันสมัยและยังคงรักษาภาพลักษณ์ที่เข้าถึงง่ายเอาไว้

Dhipaya Insurance 5
Dhipaya Insurance 6
Dhipaya Insurance 7
Dhipaya Insurance 8
Dhipaya Insurance 9

Design

การออกแบบเว็บไซต์ TIP Lady มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใจเนื้อหาและการจัดวางเนื้อหาได้อย่างง่าย พร้อมมีองค์ประกอบที่น่าดึงดูดซึ่งกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทำตามที่บริษัทต้องการ เช่น การสมัครรับคำปรึกษา เราสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้โดย:

การออกแบบเว็บไซต์ TIP Lady มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใจเนื้อหาและการจัดวางเนื้อหาได้อย่างง่าย พร้อมมีองค์ประกอบที่น่าดึงดูดซึ่งกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ทำตามที่บริษัทต้องการ เช่น การสมัครรับคำปรึกษา เราสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้โดย:

  • แบ่งเนื้อหาเป็นส่วน ๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
  • การใช้ภาพที่สื่อความหมายเพื่อนำเสนอประโยชน์ของโปรแกรมประกันภัยนี้
  • ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้กลมกลืนกับหน้าอื่น ๆ บนเว็บไซต์โดยใช้สีขององค์กร
  • ใช้ปุ่ม Call-to-Action ที่ดึงดูดใจอยู่ทุกส่วนของดีไซน์
  • การเพิ่มฟังก์ชันการคำนวณราคาโดยประมาณที่เป็นประโยชน์และน่าเชื่อถือ
  • ใช้ responsive design เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ทำงานได้ดีบนเครื่องมือทุกประเภท

Inside pages

Dhipaya Insurance 10
Dhipaya Insurance 11

HAVE A PROJECT IN MIND?

LET’S GET STARTED

HAVE A PROJECT IN MIND?