Dhipaya Insurance 1
Dhipaya Insurance 3
Dhipaya Insurance 5
Dhipaya Insurance 7

About

Client

TIP Lady เป็นโปรแกรมประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งสำหรับ
สุภาพสตรีจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันชั้นนำของไทย

TIP Lady เป็นโปรแกรมประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งสำหรับสุภาพสตรี จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันชั้นนำของไทย

Objectives

จุดประสงค์การทำเว็บไซต์ TIP Lady คือการนำเสนอโปรแกรมประกันภัยสำหรับสุภาพสตรี และจูงใจให้ผู้เยี่ยมชมลงทะเบียนขอคำปรึกษาบนเว็บไซต์

จุดประสงค์การทำเว็บไซต์ TIP Lady คือการนำเสนอโปรแกรมประกันภัยสำหรับสุภาพสตรี และจูงใจให้ผู้เยี่ยมชมลงทะเบียนขอคำปรึกษาบนเว็บไซต์

Website

System

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ TIP Lady จะมีการใช้สีประจำองค์กรและเสริมด้วยสีอื่น ๆ ที่ดูน่าดึงดูดใจ นอกจากนี้ ยังมีการใช้รูปแบบของตัวอักษรและการจัดวางที่ทันสมัย เรียบง่าย และเพิ่มความน่าเชื่อถืออีกด้วย

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ TIP Lady จะมีการใช้สีประจำองค์กรและเสริมด้วยสีอื่น ๆ ที่ดูน่าดึงดูดใจ นอกจากนี้ ยังมีการใช้รูปแบบของตัวอักษรและการจัดวางที่ทันสมัย เรียบง่าย และเพิ่มความน่าเชื่อถืออีกด้วย

Dhipaya Insurance 9
Dhipaya Insurance 11
Dhipaya Insurance 13
Dhipaya Insurance 15
Dhipaya Insurance 17

Design

การออกแบบเว็บไซต์ TIP Lady จะเน้นไปที่การทำให้ผู้ชมเข้าใจรายละเอียดของโปรแกรมประกันภัย และกระตุ้นให้เกิดการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ เราจึงมีการออกแบบเว็บไซต์ด้วยสิ่งเหล่านี้!

การออกแบบเว็บไซต์ TIP Lady จะเน้นไปที่การทำให้ผู้ชมเข้าใจรายละเอียดของโปรแกรมประกันภัย และกระตุ้นให้เกิดการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ เราจึงมีการออกแบบเว็บไซต์ด้วยสิ่งเหล่านี้!

  • จัดวางเนื้อหาเป็นสัดส่วนชัดเจน ทำให้อ่านทำความเข้าใจง่าย
  • ใช้ตัวอักษรที่เรียบง่ายและภาษาที่ทำให้รู้สึกถึงความน่าเชื่อถือ
  • วางปุ่ม Call-to-Action ไว้ในตำแหน่งที่ดึงดูดสายตา
  • ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้กลมกลืนกับหน้าอื่น ๆ โดยใช้สีประจำองค์กร
  • มีการใช้ภาพประกอบที่สื่อความหมาย เพื่อนำเสนอข้อมูลของโปรแกรม
  • พัฒนาฟังก์ชั่นการคำนวณราคาที่เป็นประโยชน์และน่าเชื่อถือ
  • ออกแบบเว็บไซต์โดยการใ้ชหลัก Responsive Web Design เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ดีในทุก ๆ อุปกรณ์

Inside pages

Dhipaya Insurance 19
Dhipaya Insurance 21

HAVE A PROJECT IN MIND?