Buriram United 1
Buriram United 3

About

Client

Buriram United (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) เป็นสโมสรฟุตบอลระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่ใคร ๆ ก็รู้จัก มีการฝึกฝนนักบอลมากฝีมือมากมาย จนได้ลงไปเล่นในระดับของทีมชาติไทย

Buriram United (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) เป็นสโมสรฟุตบอลระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่ใคร ๆ ก็รู้จัก มีการฝึกฝนนักบอลมากฝีมือมากมาย จนได้ลงไปเล่นในระดับของทีมชาติไทย

Objectives

Buriram United ได้มีการขายสินค้าของสโมสร เพื่อให้แฟนคลับได้เก็บสะสมเพิ่มเติมด้วย เราจึงมีการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของ Buriram United ในรูปแบบของ E-commerce เพื่อช่วยในการขายสินค้าและจัดการระบบคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Buriram United 5

System

ระบบการออกแบบเว็บไซต์สำหรับ Buriram United จะเน้นการนำเสนอสินค้าอย่างชัดเจน เสริมด้วยการออกแบบและการใช้คำที่จูงใจผู้ชมให้กดสั่งซื้อสินค้า ซึ่งจะคงเอกลักษณ์และสร้างภาพจำให้กับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดด้วยการใช้สีประจำองค์กรเป็นสีหลัก

Colour Palette

Buriram United 7

Typography

Buriram United 9

grid system

12 Column Grid

Buriram United 11
Buriram United 13

Design

เพื่อให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ตรงกับเป้าหมายของ Buriram United มากที่สุด เราจะเน้นไปที่ระบบการซื้อขายที่สะดวกสบาย, ระบบการจัดการคลังที่มีประสิทธิภาพ, การจัดวางที่เป็นระเบียบใช้งานง่าย และไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของแบรนด์ เราจีงได้ดำเนินการสิ่งเหล่านี้!

  • ใช้สีประจำองค์กรเป็นสีหลักของเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ
  • พัฒนาซอฟแวร์การจัดการ E-commerce เพื่อการซื้อขายที่สะดวกสบาย
  • จัดหมวดหมู่สินค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาสินค้า
  • ติดตั้งช่องทางการชำระเงินที่ปลอดภัย รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต, LINE Pay และอื่น ๆ 
  • ออกแบบด้วย Responsive Web Design เพื่อการใช้งานที่ตอบโจทย์กับทุกอุปกรณ์

inside pages

Buriram United 15
Buriram United 17

HAVE A PROJECT IN MIND?