PARON SCHOOL OF ART 1
PARON SCHOOL OF ART 2

About

Client

Paron School of Art เป็นโรงเรียนสอนศิลปะในกรุงเทพมหานคร เปิดสอนทั้งชั้นเรียนสำหรับเด็ก 4 ขวบขึ้นไป และผู้ใหญ่

Paron School of Art เป็นโรงเรียนสอนศิลปะในกรุงเทพมหานคร เปิดสอนทั้งชั้นเรียนสำหรับเด็ก 4 ขวบขึ้นไป และผู้ใหญ่

Objectives

เราออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับ Paron School of Art เพื่อนำเสนอหลักการ ผลงาน ตลอดจนการขายคอร์สเรียนศิลปะ

เราออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับ Paron School of Art เพื่อนำเสนอหลักการ ผลงาน ตลอดจนการขายคอร์สเรียนศิลปะ

PARON SCHOOL OF ART 3

System

ระบบการออกแบบของเว็บไซต์ Paron School of Art มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอภาพรวมสถานบัน ศิลปะ ความสนุกสนาน และมุ่งหวังให้เกิดยอดการจองชั้นเรียนเพิ่มขึ้น

COLOUR PALETTE

PARON SCHOOL OF ART 4

Typography

PARON SCHOOL OF ART 5

GRID System

PARON SCHOOL OF ART 6
PARON SCHOOL OF ART 7
PARON SCHOOL OF ART 8

DESIGN

Paron School of Art ต้องการเว็บไซต์สถาบันที่สื่อถึงศิลปะและความสวยงาม มีโทนสีสดใส มีสไตล์การออกแบบที่โดดเด่น ต้องตอบโจทย์การใช้งาน และทำให้ผู้เข้าชมกดจองชั้นเรียนได้อย่างง่ายดาย

  • ใช้สีประจำองค์กรของ Paron School of Art ได้แก่ น้ำเงิน เขียว เหลือง ชมพู แทนความเป็นศิลปะ
  • ใช้ Call-to-Actions ทั่วเว็บไซต์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมชมจองชั้นเรียนศิลปะ
  • ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับการขายและจองคอร์สเรียนศิลปะ พร้อมกับติดตั้งช่องทางชำระเงินที่ปลอดภัย
  • แบ่งประเภทชั้นเรียนสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มอายุ เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกคอร์สเรียน
  • ใช้การออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Web Design เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ในการใช้งานบนทุกอุปกรณ์

inside pages

PARON SCHOOL OF ART 9
PARON SCHOOL OF ART 10
PARON SCHOOL OF ART 11
PARON SCHOOL OF ART 12

HAVE A PROJECT IN MIND?