Luma 1
Luma 3
Luma 5

About

Client

Luma เป็นบริษัทประกันสุขภาพที่ให้บริการแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว และบริษัท รวมถึงประกันการเดินทาง โดยให้บริการในทวีปเอเชียเป็นหลักและมีเครือข่ายทางการแพทย์ทั่วโลก

Luma เป็นบริษัทประกันสุขภาพที่ให้บริการแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว และบริษัท รวมถึงประกันการเดินทาง โดยให้บริการในทวีปเอเชียเป็นหลักและมีเครือข่ายทางการแพทย์ทั่วโลก

Objectives

Yes! ออกแบบและพัฒนาหน้า Landing Page สำหรับเว็บไซต์ของ Luma เพื่อช่วยให้ Luma เข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ตลอดจนดึงดูดความสนใจของผู้เยี่ยมชมและนำเสนอภาพลักษณ์ที่สดใส มีความสุข และมีชีวิตชีวาของแบรนด์

Yes! ออกแบบและพัฒนาหน้า Landing Page สำหรับเว็บไซต์ของ Luma เพื่อช่วยให้ Luma เข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ตลอดจนดึงดูดความสนใจของผู้เยี่ยมชมและนำเสนอภาพลักษณ์ที่สดใส มีความสุข และมีชีวิตชีวาของแบรนด์

Website

System

ระบบการออกแบบหน้า Landing Page ของ Luma มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดลูกค้าและกระตุ้นให้ผู้คนติดต่อแบรนด์เข้ามา เราจึงใช้สีประจำองค์กรในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อแสดงถึงความมีชีวิตชีวาและความสุข รวมทั้งใช้ตัวอักษรและการจัดวางข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพ

ระบบการออกแบบหน้า Landing Page ของ Luma มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดลูกค้าและกระตุ้นให้ผู้คนติดต่อแบรนด์เข้ามา เราจึงใช้สีประจำองค์กรในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อแสดงถึงความมีชีวิตชีวาและความสุข รวมทั้งใช้ตัวอักษรและการจัดวางข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพ

Colour Palette

Luma 7

Typography

Luma 9

grid system

Luma 11
Luma 13

Design

เว็บไซต์ของ Luma มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และเปลี่ยนผู้ชมเว็บไซต์ให้กลายมาเป็นลูกค้าในท้ายที่สุด ในขณะเดียวกันก็นำเสนอเอกลักษณ์องค์กรด้วย

เว็บไซต์ของ Luma มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และเปลี่ยนผู้ชมเว็บไซต์ให้กลายมาเป็นลูกค้าในท้ายที่สุด ในขณะเดียวกันก็นำเสนอเอกลักษณ์องค์กรด้วย

 • ใช้สีประจำองค์กรซึ่งก็คือสีฟ้าและสีเหลืองในการออกแบบหน้าเว็บไซต์
 • ใช้ปุ่ม Call-to-Action เพื่อดึงดูดใจผู้ชมให้เชิญชวนให้ผู้ชมติดต่อหา Luma และจัดเก็บข้อมูล
 • จัดวางเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้อ่านทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย
 • การสร้างเว็บไซต์ด้วยเทคนิค Responsive Web Design เพื่อประสิทธิภาพเว็บไซต์ที่ดีที่สุดบนทุกขนาดหน้าจอ
  • ใช้สีประจำองค์กรซึ่งก็คือสีฟ้าและสีเหลืองในการออกแบบหน้าเว็บไซต์
  • ใช้ปุ่ม Call-to-Action เพื่อดึงดูดใจผู้ชมให้เชิญชวนให้ผู้ชมติดต่อหา Luma และจัดเก็บข้อมูล
  • จัดวางเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้อ่านทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย
  • การสร้างเว็บไซต์ด้วยเทคนิค Responsive Web Design เพื่อประสิทธิภาพเว็บไซต์ที่ดีที่สุดบนทุกขนาดหน้าจอ

inside pages

Luma 15
Luma 17
Luma 15
Luma 17

HAVE A PROJECT IN MIND?