Kollective 1
Kollective 3

About

Client

Kollective คือผู้ให้บริการด้าน Influencer Marketing
ในประเทศไทย โดยใช้ซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเอง ในการจัดการหา Influencer เพื่อนำมาใช้ในแคมเปญต่าง ๆ ของแบรนด์

Kollective คือผู้ให้บริการด้าน Influencer Marketing
ในประเทศไทย โดยใช้ซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเอง ในการจัดการหา Influencer เพื่อนำมาใช้ในแคมเปญต่าง ๆ ของแบรนด์

Objectives

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ให้กับ Kollective เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กร วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การบริการ และความเชี่ยวชาญ

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ให้กับ Kollective เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กร วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การบริการ และความเชี่ยวชาญ

Kollective 5

System

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ Kollective เน้นการนำเสนอบุคลิกภาพของแบรนด์ที่มีความกระตือรือร้น มีพลัง มีความทันสมัย และเกี่ยวข้องเทคโนโลยี เราจึงใช้สีประจำองค์กรหรือสีน้ำเงินในการออกแบบ เพื่อให้เกิดภาพจำ,  ใช้สีสันสดใสประกอบ เพื่อสร้างความสดใส และจัดวางเนื้อหาให้ดูเป็นมืออาชีพ

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ Kollective เน้นการนำเสนอบุคลิกภาพของแบรนด์ที่มีความกระตือรือร้น มีพลัง มีความทันสมัย และเกี่ยวข้องเทคโนโลยี เราจึงใช้สีประจำองค์กรหรือสีน้ำเงินในการออกแบบ เพื่อให้เกิดภาพจำ,  ใช้สีสันสดใสประกอบ เพื่อสร้างความสดใส และจัดวางเนื้อหาให้ดูเป็นมืออาชีพ

PALETTE COLOUR

Kollective 7

Typography

Kollective 9

grid system

12 Column Grid

Kollective 11
Kollective 13

Design

เว็บไซต์ของ Kollective เน้นนำเสนอบริการและตัวตนของบริษัท พร้อม ๆ กับการสร้างความน่าเชื่อถือไปในตัว เราจึงทำสิ่งเหล่านี้

เว็บไซต์ของ Kollective เน้นนำเสนอบริการและตัวตนของบริษัท พร้อม ๆ กับการสร้างความน่าเชื่อถือไปในตัว เราจึงทำสิ่งเหล่านี้

 • ใช้สีประจำองค์กรเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นองค์กร และส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
 • เสริมสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร ด้วยการใส่โลโก้ของลูกค้าและพาร์ทเนอร์บนเว็บไซต์
 • ใช้ Call-to-Action ในการดึงใจให้ผู้เข้าชมติดต่อหาบริษัท พูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่าง ๆ 
 • ใช้องค์ประกอบที่มีความเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจไปยังข้อความสำคัญ
 • ดีไซน์เว็บไซต์ด้วย Responsive Web Design เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างไร้ที่ติบนทุกอุปกรณ์
 • ใช้สีประจำองค์กรเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นองค์กร และส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
 • เสริมสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร ด้วยการใส่โลโก้ของลูกค้าและพาร์ทเนอร์บนเว็บไซต์
 • ใช้ Call-to-Action ในการดึงใจให้ผู้เข้าชมติดต่อหาบริษัท พูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่าง ๆ 
 • ใช้องค์ประกอบที่มีความเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจไปยังข้อความสำคัญ
 • ดีไซน์เว็บไซต์ด้วย Responsive Web Design เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างไร้ที่ติบนทุกอุปกรณ์
 •  

inside pages

Kollective 15
Kollective 17
Kollective 19
Kollective 21
Kollective 23

HAVE A PROJECT IN MIND?