The Challenge

Chic Republic แบรนด์ผู้ให้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านชั้นนำของประเทศไทยซึ่งทางแบรนด์ต้องการที่จะขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้แบรนด์และผลิตภัณฑ์นั้นได้กลายเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นความท้าทาย
ของการทำงานในครั้งนี้คือ การริเริ่มและดำเนินการแคมเปญโปรโมตเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์

Chic Republic แบรนด์ผู้ให้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
ชั้นนำของประเทศไทยซึ่งทางแบรนด์ต้องการที่จะขยายกลุ่มเป้าหมาย
ไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้แบรนด์และผลิตภัณฑ์นั้นได้กลาย
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นความท้าทายของการทำงานในครั้งนี้คือ การริเริ่ม
และดำเนินการแคมเปญโปรโมตเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์

Our Approach

ก่อนเริ่มดำเนินการใด ๆ เราได้ทำการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ Chic Republic
ต้องการที่จะโปรโมต และออกแบบอาร์ตเวิร์กของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อโพสต์
และโฆษณาบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ เราเฝ้าดูจำนวนผู้เข้าถึงโฆษณาแต่ละตัว

เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีผลลัพธ์ของโฆษณาที่ดีที่สุดต่อกลยุทธ์การตลาดของเรา

ก่อนเริ่มดำเนินการใด ๆ เราได้ทำการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ Chic Republic
ต้องการที่จะโปรโมต และออกแบบอาร์ตเวิร์กของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อโพสต์
และโฆษณาบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ เราเฝ้าดูจำนวนผู้เข้าถึงโฆษณาแต่ละตัว

เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีผลลัพธ์ของโฆษณาที่ดีที่สุดต่อกลยุทธ์การตลาดของเรา

CHIC 1
CHIC 2

Content

คอนเทนต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อ Chic Republic โดยเฉพาะนั้น ช่วยผลักดันจุดขายของแบรนด์และให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจแบรนด์และผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น 

ซึ่งคอนเทนต์เหล่านี้ได้ส่งผลเชิงบวกแก่พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าได้

คอนเทนต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อ Chic Republic โดยเฉพาะนั้น ช่วยผลักดันจุดขายของแบรนด์และให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าช่วยให้ลูกค้าเข้าใจแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น 

ซึ่งคอนเทนต์เหล่านี้ได้ส่งผลเชิงบวกแก่พฤติกรรม การซื้อของลูกค้าได้

Artwork

เราได้ออกแบบอาร์ตเวิร์กให้กับ Chic Republic เพื่อนำเสนอผลิตภัณพ์ รวมทั้งลักษณะความหรูหราและความสง่างามของตัวแบรนด์ 

อาร์ตเวิร์กทั้งหมดได้รับการออกแบบเพื่อดึงคุณภาพที่ดีที่สุดของแต่ละผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังให้รายละเอียดต่าง ๆ เช่นขนาด และราคา เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่เข้ามารับชม

เราได้ออกแบบอาร์ตเวิร์กให้กับ Chic Republic เพื่อนำเสนอผลิตภัณพ์
รวมทั้งลักษณะความหรูหราและความสง่างามของตัวแบรนด์ 

อาร์ตเวิร์กทั้งหมดได้รับการออกแบบเพื่อดึงคุณภาพที่ดีที่สุดของแต่ละผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง
ยังให้รายละเอียดต่าง ๆ เช่นขนาด และราคา เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่เข้ามารับชม

CHIC 3
CHIC 4
CHIC 5

Facebook Ads

เราทำการโฆษณา โดยใช้อาร์ตเวิร์กสำหรับโปรโมตผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้แบรนด์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งโฆษณาเหล่านี้ช่วยให้ Chic Republic

มีจำนวนผู้เข้าชมบนโซเชียลมีเดียที่มากขึ้นกว่าเดิม เราวางเป้าหมายของโฆษณาเหล่านี้ไปยังกลุ่มคนวัยกลางคนที่กำลังทำงานอยู่ และกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน โดยวิธีนี้ช่วยให้เราแน่ใจว่า เราจะได้รับจำนวนผู้ชมที่น่าพึงพอใจได้ในที่สุด

เราทำการโฆษณา โดยใช้อาร์ตเวิร์กสำหรับโปรโมตผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้แบรนด์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งโฆษณาเหล่านี้ช่วยให้ Chic Republic

มีจำนวนผู้เข้าชมบนโซเชียลมีเดียที่มากขึ้นกว่าเดิม เราวางเป้าหมายของโฆษณาเหล่านี้ไปยังกลุ่มคนวัยกลางคนที่กำลังทำงานอยู่ และกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน โดยวิธีนี้ช่วยให้เราแน่ใจว่า เราจะได้รับจำนวนผู้ชมที่น่าพึงพอใจได้ในที่สุด

CHIC 6

Summary

ด้วยแคมเปญทางการตลาดของเรา ทำให้เราสามารถเพิ่มยอดขายได้ตามเป้าที่ลูกค้าของเราได้วางไว้ แคมเปญที่เราใช้ได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในกลุ่มคนรักของตกแต่งบ้านสำหรับ Chic Republic 

ทำให้ Yes! ได้ช่วยให้สามารถ Chic Republic ขยายฐานลูกค้าและโปรโมท
ผลิตภัณฑ์บนสื่อออนไลน์ได้อย่างสำเร็จลุล่วง

ด้วยแคมเปญทางการตลาดของเรา ทำให้เราสามารถเพิ่มยอดขายได้ตามเป้าที่ลูกค้า
ของเราได้วางไว้ แคมเปญที่เราใช้ได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในกลุ่มคนรักของตกแต่งบ้าน
สำหรับ Chic Republic 

ทำให้ Yes! ได้ช่วยให้สามารถ Chic Republic ขยายฐานลูกค้าและโปรโมท
ผลิตภัณฑ์บนสื่อออนไลน์ได้อย่างสำเร็จลุล่วง

CHIC 7

Key Results

CHIC 8

+1.01M

Reach User
CHIC 9

+1.52M

Impressions User
CHIC 10

77.36%

Unique Traffic
CHIC 11

87.98%

Conversions Rate
CHIC 12

78.97%

Engagement Rate
CHIC 13

85.18%

Unique Link Click

HAVE A PROJECT IN MIND?