fbpx
เบลล์ฟูดส์ 1
เบลล์ฟูดส์ 2
เบลล์ฟูดส์ 3
เบลล์ฟูดส์ 4

Color Palette

เบลล์ฟูดส์ 5

Font Family

เบลล์ฟูดส์ 6

Web Design & Development

Bell foods ผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนผสมอาหารสด ตั้งแต่ปี 1990 จนถึงปัจจุบัน การออกแบบที่สร้างความตื่นเต้นเมื่อเข้าชม ด้วยการฉลาดเลือกใช้สีธรรมชาติของอาหารผสมกับวัตถุดิบทางดีไซน์ต่างๆ และการจัดวางเลย์เอาท์เพื่อแสดงสีของเครื่องเทศต่างๆได้อย่างลงตัวอย่างมีชีวิตชีวา ทำให้การดูหน้าเว็บไซต์นี้มีเสน่ห์ต่อผู้เข้าชม ถึงแม้ว่าเว็บไซต์จะดูไม่ซับซ้อนมาก แต่ในทุกฟังก์ชันล้วนเป็นจุดแข็งของเว็บไซต์ที่ชูให้เว็บไซต์มีความโดดเด่น

เว็บไซต์นี้ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งโดยรวมแล้วเว็บไซต์นี้ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นผลงานที่เราภูมิใจอย่างมาก

Web Design & Development

Bell foods ผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนผสมอาหารสด ตั้งแต่ปี 1990 จนถึงปัจจุบัน การออกแบบที่สร้างความตื่นเต้นเมื่อเข้าชม ด้วยการฉลาดเลือกใช้สีธรรมชาติของอาหารผสมกับวัตถุดิบทางดีไซน์ต่างๆ และการจัดวางเลย์เอาท์เพื่อแสดงสีของเครื่องเทศต่างๆได้อย่างลงตัวอย่างมีชีวิตชีวา ทำให้การดูหน้าเว็บไซต์นี้มีเสน่ห์ต่อผู้เข้าชม ถึงแม้ว่าเว็บไซต์จะดูไม่ซับซ้อนมาก แต่ในทุกฟังก์ชันล้วนเป็นจุดแข็งของเว็บไซต์ที่ชูให้เว็บไซต์มีความโดดเด่น


เว็บไซต์นี้ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งโดยรวมแล้วเว็บไซต์นี้ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นผลงานที่เราภูมิใจอย่างมาก

Color Palette

เบลล์ฟูดส์ 5

Font Family

เบลล์ฟูดส์ 6

HAVE A PROJECT IN MIND? LET’S GET STARTED

HAVE A PROJECT IN MIND? LET’S GET STARTED