Wineman 1
Wineman 2
Wineman 3

About

Client

Wineman คือร้านไวน์ออนไลน์ให้บริการในประเทศไทย Wineman จำหน่ายและจัดส่งไวน์หลากหลายคอลเลกชั่นถึงหน้าบ้านคุณ

Objectives

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสำหรับ Wineman เพื่อรวบรวมและแสดงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอย่างมีระเบียบ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ชื่นชอบไวน์และผู้ที่เริ่มต้นสนใจการดื่มไวน์

Website

SYSTEM

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ Wineman มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื้อชวญให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ซื้อผลิตภัณฑ์จากทางร้านค้า และแสดงถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยรูปแบบที่สะอาดตาและ
สีเข้มสดที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ Wineman มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื้อชวญให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ซื้อผลิตภัณฑ์จากทางร้านค้า และแสดงถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยรูปแบบที่สะอาดตาและสีเข้มสดที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์

Colour Palette

Wineman 4

Typography

Wineman 5

grid system

Wineman 6
Wineman 7
Wineman 8

DESIGN

เว็บไซต์ของ Wineman มุ่งหวังที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนให้น่าสนใจและ
ง่ายต่อการเรียกดู และเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เราสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้โดย:

เว็บไซต์ของ Wineman มุ่งหวังที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนให้น่าสนใจและง่ายต่อการเรียกดู และเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้โดย:

 • การใช้สีประจำองค์กรของ Wineman ซึ่งก็คือสีไวน์แดง เพื่อส่งเสริม
  การจดจำแบรนด์และสร้างประสบการณ์ที่ทำให้นึกถึงไวน์
 • ใช้ Call-to-Action จำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทำการ
  ติดต่อบริษัทเพื่อซื้อไวน์หรือใช้บริการอื่น ๆ 
 • ใส่ข้อมูลการติดต่อตามส่วนต่าง ๆ บนเว็บไซต์
 • จัดหมวดหมู่ประเภทผลิตภัณฑ์และการพัฒนาฟังก์ชันการกรอง
  ผลิตภัณฑ์เพื่อการเรียกดูผลิตภัณฑ์อย่างง่าย
 • ใช้การออกแบบเว็บไซต์แบบ responsive design เพื่อประสบการณ์
  เว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมจากทุกระบบ
 • การใช้สีประจำองค์กรของ Wineman ซึ่งก็คือสีไวน์แดง เพื่อส่งเสริมการจดจำแบรนด์และสร้างประสบการณ์ที่ทำให้นึกถึงไวน์
 • ใช้ Call-to-Action จำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทำการติดต่อบริษัทเพื่อซื้อไวน์หรือใช้บริการอื่น ๆ 
 • ใส่ข้อมูลการติดต่อตามส่วนต่าง ๆ บนเว็บไซต์
 • จัดหมวดหมู่ประเภทผลิตภัณฑ์และการพัฒนาฟังก์ชันการกรองผลิตภัณฑ์เพื่อการเรียกดูผลิตภัณฑ์อย่างง่าย
 • ใช้การออกแบบเว็บไซต์แบบ responsive design เพื่อประสบการณ์เว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมจากทุกระบบ

inside pages

Wineman 9
Wineman 10
Wineman 11
Wineman 12
Wineman 13

HAVE A PROJECT IN MIND?

LET’S GET STARTED

HAVE A PROJECT IN MIND?