Tuning CALOHEA ASIA 1
Tuning CALOHEA ASIA 2

About

Client

Calohea Asia ทำงานเพื่อวัดและเปรียบเทียบความสำเร็จ
ของผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาในเอเชีย
โดยเน้นที่สามสาขาวิชา

Calohea Asia ทำงานเพื่อวัดและเปรียบเทียบความสำเร็จของผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาในเอเชียโดยเน้นที่สามสาขาวิชา

Objectives

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับ Calohea Asia
เพื่อนำเสนอเป้าหมาย ผลงาน สมาชิก และอื่น ๆ

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับ Calohea Asia เพื่อนำเสนอเป้าหมาย ผลงาน สมาชิก และอื่น ๆ

Website

Tuning CALOHEA ASIA 3

System

ระบบการออกแบบเว็บไซต์ของ Calohea มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเอกลักษณ์องค์กรและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการด้วยโทนสีเหลืองและองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆ

Colour Palette

Tuning CALOHEA ASIA 4

Typography

Tuning CALOHEA ASIA 5

GRID System

Tuning CALOHEA ASIA 6
Tuning CALOHEA ASIA 7
Tuning CALOHEA ASIA 8

Design

เว็บไซต์ของ Calohea มุ่งหวังที่จะนำเสนอข้อมูลประจำตัวของบริษัทและนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบที่น่าสนใจและอ่านง่าย เราสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้โดย:

  • ใช้สีประจำองค์กรของ Calohea เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของแบรนด์และสร้างความน่าเชื่อถือ
  • พัฒนาฟังก์ชันการค้นหาและกรองเพื่อค้นหาสมาคมในแต่ละประเทศและสาขาวิชา
  • จัดเรียงเนื้อหาต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่สำคัญได้ดีที่สุด เข้าใจง่ายที่สุด
  • พัฒนาแบบฟอร์มการติดต่อให้ผู้เข้าชมติดต่อกับทีมงาน Calohea ได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้การออกแบบเว็บไซต์แบบ responsive design เพื่อประสบการณ์เว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ทุกคน

inside pages

Tuning CALOHEA ASIA 9
Tuning CALOHEA ASIA 10
Tuning CALOHEA ASIA 11
Tuning CALOHEA ASIA 12

HAVE A PROJECT IN MIND?

LET’S GET STARTED

HAVE A PROJECT IN MIND?