THAY EKAMAI 1
THAY EKAMAI 2

About

Client

Thay เป็นบาร์ยอดนิยมในกรุงเทพฯ ขึ้นชื่อเรื่องดนตรีสด
และบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใหญ่และคนหนุ่มสาว

Thay เป็นบาร์ยอดนิยมในกรุงเทพฯ ขึ้นชื่อเรื่องดนตรีสดและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใหญ่และคนหนุ่มสาว

Objectives

ออกแบบและสร้างกราฟฟิกในรูปแบบ banner และรูปภาพ
สำหรับโซเชียลมีเดียโพสต์สำหรับ Thay รวมถึงการวางแผน
แคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียด้วย

ออกแบบและสร้างกราฟฟิกในรูปแบบ banner และรูปภาพสำหรับโซเชียลมีเดียโพสต์สำหรับ Thay รวมถึงการวางแผนแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียด้วย

Website | Page

#######################

THAY EKAMAI 3

System

ระบบการออกแบบของการออกแบบกราฟิกของ Thay มุ่งหมายเพื่อแสดงถึงชีวิตที่กระฉับกระเฉง
และสนุกสนานที่ Thay มอบให้แก่ลูกค้า

ระบบการออกแบบของการออกแบบกราฟิกของ Thay มุ่งหมายเพื่อแสดงถึงชีวิตที่กระฉับกระเฉง และ สนุกสนานที่ Thay มอบให้แก่ลูกค้า

Colour Palette

THAY EKAMAI 4

Typography

THAY EKAMAI 5

grid system

THAY EKAMAI 6
THAY EKAMAI 7
THAY EKAMAI 8

DESIGN

งานออกแบบกราฟิกของ Thay มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อมาเยือน Thay เราตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้โดย:

  • การใช้องค์ประกอบการออกแบบสีเรืองแสงในโปสเตอร์และแบนเนอร์
  • เพิ่มประสิทธิภาพโซเชียลมีเดียสำหรับแต่ละโพสต์
  • วางโลโก้ของ Thay ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อสร้างการจดจำและการรับรู้ถึงแบรนด์
  • ปรับแต่งชิ้นงานออกแบบกราฟิกให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
  • สร้างสรรค์งานออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เหมาะกับเอกลักษณ์และความต้องการขององค์กร
THAY EKAMAI 9

HAVE A PROJECT IN MIND?

LET’S GET STARTED

HAVE A PROJECT IN MIND?