About

Client

Tderm (ที่เดิม) ไนท์คลับชื่อดังในกรุงเทพ มีการแสดงดนตรีสดที่ยอดเยี่ยม และเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่อย่างแพร่หลาย

Tderm (ที่เดิม) ไนท์คลับชื่อดังในกรุงเทพ มีการแสดงดนตรีสดที่ยอดเยี่ยม และเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่อย่างแพร่หลาย

Objectives

Yes! รังสรรค์งานกราฟิกดีไซน์ ในรูปแบบของ Banner, Poster และภาพกราฟิกอื่น ๆ ร่วมกับการวางกลยุทธ์ Social Media Marketing

Yes! รังสรรค์งานกราฟิกดีไซน์ ในรูปแบบของ Banner, Poster และภาพกราฟิกอื่น ๆ ร่วมกับการวางกลยุทธ์ Social Media Marketing

Website | Page

TDERM

TDERM 2

System

การออกแบบกราฟิกของ Tderm มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงประสบการณ์อันยอดเยี่ยม
และน่าค้นหาอย่างมีระดับที่ Tderm จะมอบให้กับผู้เยี่ยมชม

การออกแบบกราฟิกของ Tderm มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงประสบการณ์อันยอดเยี่ยม
และน่าค้นหาอย่างมีระดับที่ Tderm จะมอบให้กับผู้เยี่ยมชม

COLOUR PALETTE

TDERM 3

Typography

TDERM 4
TDERM 5
TDERM 6

DESIGN

เราออกแบบกราฟิกให้กับ Tderm เพื่อแสดงถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ ข่าวสาร และจุดเด่นของร้าน โดยการดำเนินงาน ดังนี้

เราออกแบบกราฟิกให้กับ Tderm เพื่อแสดงถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ ข่าวสาร และจุดเด่นของร้าน โดยการดำเนินงาน ดังนี้

  • ใช้สีทองและสีเรืองแสง ในการออกแบบกราฟิก

  • สร้างภาพลักษณ์อันดีและเพิ่มประสิทธิภาพของ โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มด้วยภาพกราฟิกที่โดดเด่น

  • วางโลโก้ของ Tderm ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของภาพ เพื่อสร้างการจดจำ

  • การปรับแต่งชิ้นงานกราฟิกให้เหมาะสำหรับโซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์ม

  • สร้างสรรค์งานกราฟิกตามอัตลักษณ์องค์กรและความต้องการของ Tderm

  • ใช้สีทองและสีเรืองแสง ในการออกแบบกราฟิก

  • สร้างภาพลักษณ์อันดีและเพิ่มประสิทธิภาพของ โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มด้วยภาพกราฟิกที่โดดเด่น

  • วางโลโก้ของ Tderm ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของภาพ เพื่อสร้างการจดจำ

  • การปรับแต่งชิ้นงานกราฟิกให้เหมาะสำหรับโซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์ม

  • สร้างสรรค์งานกราฟิกตามอัตลักษณ์องค์กรและความต้องการของ Tderm

TDERM 7

HAVE A PROJECT IN MIND?

LET’S GET STARTED

HAVE A PROJECT IN MIND?