IHC Wine Boutique 1
IHC Wine Boutique 2
IHC Wine Boutique 3

AboUT

Client

IHC เป็นบูติกไวน์ที่มีฐานอยู่ในประเทศไทย ให้บริการคัดแยกและจำหน่ายไวน์
ชา น้ำผลไม้ และอื่นๆ ที่มีคุณภาพแก่ธุรกิจและลูกค้าต่าง ๆ

IHC เป็นบูติกไวน์ที่มีฐานอยู่ในประเทศไทย ให้บริการคัดแยกและจำหน่ายไวน์ ชา น้ำผลไม้ และอื่นๆ ที่มีคุณภาพแก่ธุรกิจและลูกค้าต่าง ๆ

Objectives

เราออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสำหรับ IHC เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของตนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็นมืออาชีพ
และมีความน่าเชื่อถือ

เราออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสำหรับ IHC เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็นมืออาชีพและมีความน่าเชื่อถือ

Website

ระบบ

การออกแบบระบบเว็บไซต์ของ IHC มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมซื้อสินค้า
และเป็นตัวนำเสนอความหรูหราของสินค้าผ่านการออกแบบ

การออกแบบระบบเว็บไซต์ของ IHC มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมซื้อสินค้าและเป็นตัวนำเสนอความหรูหราของสินค้าผ่านการออกแบบ

Colour Palette

IHC Wine Boutique 4

Typography

IHC Wine Boutique 5

grid system

IHC Wine Boutique 6
IHC Wine Boutique 7
IHC Wine Boutique 8

การออกแบบ

เว็บไซต์ของ IHC มุ่งหวังที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนในดูมีความน่าสนใจ
รวมทั้งจัดการและขายผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเว็บไซต์ยังต้อง
รองรับผู้ใช้เพื่อให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการซื้อผลิตภัณฑ์
จากเว็บไซต์ เราสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้โดย:

เว็บไซต์ของ IHC มุ่งหวังที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนในดูมีความน่าสนใจ รวมทั้งจัดการและขายผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเว็บไซต์ยังต้องรองรับผู้ใช้เพื่อให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ เราสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้โดย:

 • ใช้สีประจำองค์กร คือ สีแดงและสีทองของ IHC ในการสร้างความจดจำ
  แบรนด์และนำเสนอความหรูหราขององค์กร
 • จัดหาตัวเลือกและติดตั้งเกตเวย์ สำหรับการชำระเงินให้แก่ลูกค้า
 • ใช้ซอฟต์แวร์จัดการอีคอมเมิร์ซ สำหรับการขายและการจัดการสต็อก
 • จัดหมวดหมู่ประเภทผลิตภัณฑ์และพัฒนาฟังก์ชันการคัดกรองผลิตภัณฑ์
  เพื่อให้สามารถเรียกดูผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
 • ใช้การออกแบบเว็บไซต์ด้วย responsive design เพื่อประสบการณ์เว็บไซต์
  ที่ยอดเยี่ยมบนอุปกรณ์ทุกประเภท
 • ใช้สีประจำองค์กร คือ สีแดงและสีทองของ IHC ในการสร้างความจดจำ
  แบรนด์และนำเสนอความหรูหราขององค์กร
 • จัดหาตัวเลือกและติดตั้งเกตเวย์ สำหรับการชำระเงินให้แก่ลูกค้า
 • ใช้ซอฟต์แวร์จัดการอีคอมเมิร์ซ สำหรับการขายและการจัดการสต็อก
 • จัดหมวดหมู่ประเภทผลิตภัณฑ์และพัฒนาฟังก์ชันการคัดกรองผลิตภัณฑ์
  เพื่อให้สามารถเรียกดูผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
 • ใช้การออกแบบเว็บไซต์ด้วย responsive design เพื่อประสบการณ์เว็บไซต์
  ที่ยอดเยี่ยมบนอุปกรณ์ทุกประเภท

inside pages

IHC Wine Boutique 9
IHC Wine Boutique 10
IHC Wine Boutique 11
IHC Wine Boutique 12
IHC Wine Boutique 13
IHC Wine Boutique 14

HAVE A PROJECT IN MIND?

LET’S GET STARTED

HAVE A PROJECT IN MIND?