fbpx
อิตัลไทยอุตสาหกรรม 1
อิตัลไทยอุตสาหกรรม 2
อิตัลไทยอุตสาหกรรม 3

Color Palette

อิตัลไทยอุตสาหกรรม 4

Font Family

อิตัลไทยอุตสาหกรรม 5

Web Design & Development

บริษัทอิตัลไทยเจ้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรรายใหญ่ในเอเซียและต่างประเทศ เรามีโอกาสได้พลิกโฉมเว็บไซต์ของอิตัลไทยใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้น โดยได้ผสมผสานลูกเล่นดีไซน์ให้ดูโดดเด่น อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ให้มากยิ่งขึ้นด้วย รวมถึงการจัดเมนูต่างๆให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ชัดเจน

งานออกแบบกับฟังก์ชั่นเหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์มีความเป็นมืออาชีพขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะใช้งานสะดวกไม่ว่าจะไปเข้าชมในส่วนไหนของเว็บไซต์ก็ตาม

HAVE A PROJECT IN MIND? LET’S GET STARTED

HAVE A PROJECT IN MIND? LET’S GET STARTED