การตลาดตัวจริงต้องรู้จักคำว่า “YMYL”

บทความโดย Yes Web Design Studio

หากคุณเป็นคนที่ทำงานสาย SEO หรือมีการติดตามอ่านบทความจาก Yes Web Design Studio มาก่อน คุณจะรู้จะกับ E-E-A-T Factor มาก่อน ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของคุณในสายตาของ Google และผู้อ่าน

ดังนั้น ในบทความนี้ เราจึงจะพาคุณมารู้จัก YMYL ที่เป็นอีกหนึ่ง Algorithm ของ Google ที่ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ โดยเฉพาะกับเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิต และความมั่นคงทางการเงิน

YMYL คืออะไร ?

เนื่องจากสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่ใครอยากจะเขียนอะไรลงไปก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริง เรื่องแต่ง หรือข่าวเท็จ จึงทำให้มีคนเขียนบทและบรรดาข้อมูลต่าง ๆ แบบตามใจ บ้างก็เขียนข้อมูลหลอกหลวงผู้บริโภค เพื่อหวังให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดและสั่งซื้อสินค้าของตนเอง หรือไม่ก็ให้ข้อมูลด้านสุขภาพแบบผิด ๆ จนคนไปปฏิบัติตาม และส่งผลกระทบต่อชีวิต และนี่เองเป็นสาเหตุที่ทำให้ Google ออก Algorithm YMYL ออกมา เพื่อจัดการกับเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริงเหล่านี้

YMYL หรือ Your Money or Your Life เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ Google ใช้ในการพิจารณาและจัดการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การเงิน การลงทุน ความปลอดภัย สุขภาพ การเมือง หรือเนื้อหามีความอ่อนไหวสูงและกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คน

Google มองว่าเนื้อหาเหล่านี้ เป็นสิ่งที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของคนเรา เป็นสิ่งที่ควรเขียนขึ้นมาโดยผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวโดยแท้จริง จึงจะเชื่อถือได้ ซึ่ง YMYL จะมีความคล้ายคลึงกับ E-E-A-T Factor ในด้านนี้นั่นเอง

E-E-A-T Factor คืออะไร?

E-E-A-T Factor เป็นปัจจัยหนึ่งที่อยู่ในระบบการประมวลเนื้อหาของ Google ที่นำมาพิจารณาว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือมาน้อยเพียงใด ผ่านการสร้างเนื้อหาด้วยหลักเกณฑ์ E-E-A-T Factor ซึ่งจะประกอบไปด้วย 4 สิ่งนี้ 

 • Experience : การมีประสบการณ์ในสิ่งนั้นจริง ๆ 
 • Expertise : ความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว
 • Authoritativeness : ความมีอิทธิพลในแวดวง
 • Trustworthiness : มีความน่าเชื่อถือ 

YMYL กับ E-E-A-T Factor เกี่ยวโยงกันอย่างไร?

E-E-A-T Factor คือพื้นฐานของการผลิตเนื้อหาที่ทุกบทความควรจะเป็น ไม่ว่าเว็บไซต์ของคุณจะมีข้อมูลเรื่องอะไร หรือคุณทำธุรกิจอะไรก็ตาม แนะนำให้สร้างเนื้อหาโดยอิงจาก E-E-A-T Factor เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีความน่าเชื่อถือและติดอันดับดี ๆ บน SERP (Search Engine Results Page)

แต่! ประเภทของเนื้อหาที่ผู้คนสามารถรับสารได้นั้น มีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมด ก็จะมีเนื้อหาที่ไม่ได้กระทบและมีความอ่อนไหวต่อ “ชีวิต” ของผู้คนมากนัก Google ก็จะไม่ได้เข้มงวดมากเท่าไหร่ แต่พอเป็นเนื่องหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนโดยตรง Google จึงต้องเข้มงวดมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือสิ่งร้าย ๆ ตามมา

ดังนั้น Google E-E-A-T Factor จึงเหมือนกับแนวทางการเขียนบทความ ส่วน YMYL เป็นคล้าย ๆ กับระบบคัดกรองข้อมูลอีกที หากคุณมีการเขียนบทความด้วยความจริง จากประสบการณ์จริง โดยผู้เชี่ยวชาญจริง คุณก็ไม่ต้องกังวลเลย!

ประเภทของเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบจาก YMYL

มาดูกันว่าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาความอ่อนไหวและส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่ Your Money Or Your Life Algorithm จับตามองอยู่นั้น มีอะไรกันบ้าง!?

 • เว็บไซต์โรงพยาบาลรักษาโรค คลินิกรักษาโรค
 • เว็บไซต์โรงพยาบาลศัลยกรรม คลินิกเสริมความงาม
 • เว็บไซต์ขายยา ขายอาหารเสริม ผลิตอาหารเสริม
 • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการรักษาโรค
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ศาสนา วัตนธรรม
 • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง รัฐบาล การเลือกตั้ง
 • เว็บไซต์ด้านการเงิน การลงทุน การกู้เงิน เงินเกษียณ ภาษี
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการเงินทางออนไลน์
 • เว็บไซต์ e-Commerce หรือเว็บขายของออนไลน์ ที่สามารถชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้
 • เว็บไซต์ด้านกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย

ตัวอย่าง Keyword ที่ได้รับผลกระทบจาก YMYL

 • กรดไหลย้อนรักษายังไง
 • สินเชื่อบ้าน
 • โรคมะเร็ง
 • อาหารเสริมผิวขาว
 • นับถือศาสนาอะไรดีกว่ากัน
 • กฎหมายการค้า
 • ต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่
 • วิธีรักษาโรคเบาหวาน
 • โรคเก๊าท์

How To ทำคอนเทนต์ให้ผ่านเกณฑ์ YMYL

การทำคอนเทนต์ให้ถูกใจและผ่านเกณฑ์ของ YMYL นั้น อย่างแรกเลยคือคุณต้องทำให้ Google เชื่อให้ได้ว่าคุณเป็นเว็บไซต์เฉพาะทางในด้านนั้นจริง ๆ เช่น การทำเว็บไซต์คลินิกเสริมความงาม คุณต้องรู้ว่าคลินิกเสริมความงามควรให้ข้อมูลอย่างไรบ้าง เนื้อหาที่เป็นความรู้ควรเขียนโดยแพทย์หรือไม่ และในเว็บไซต์ควรมีอะไรที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ บ้าง เป็นต้น

และนี่เป็นแนวทางในการทำคอนเทนต์ในรูปแบบที่ Google ชอบ หากคุณทำตามนี้ โอกาสที่คอนเทนต์ของคุณจะผ่านเกณฑ์ YMYL ก็ยิ่งสูงขึ้นนั่นเอง! 

 • เขียนข้อมูลที่เป็นความจริง หรือข้อมูลที่มาจากประสบการณ์จริงเท่านั้น
 • เขียนบทความอย่างละเอียดและให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน
 • เขียนเนื้อหาให้มีความยาวที่เหมาะสม แนะนำให้ยาวตั้งแต่ 1,000 คำขึ้นไปจะเป็นการดีที่สุด
 • ไม่ควรคัดลอกเนื้อหามาจากเว็บไซต์อื่นแม้แต่ประโยคเดียว
 • แทนตัวเองและใส่ชื่อผู้เขียน ให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เช่น แพทย์
 • ในหนึ่งเว็บไซต์ ควรใส่ชื่อผู้เขียนหลาย ๆ คน สลับกันไป
 • มีการทำบทความตามหลัก On-page SEO
 • มีการใส่ Internal Link ไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง
 • มีการใส่ External Link เพื่ออธิบายคำศัพท์หรืออ้างอิงที่มาของข้อมูล
 • ใส่ประวัติองค์กร ประวัติผู้เขียน รางวัลที่ได้รับ เอกสารรับรอง ฯลฯ
 • เขียนบทความขึ้นเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีอย่างน้อย 20 บทความ/เว็บไซต

สรุป

หัวใจหลักของการทำคอนเทนต์ให้ผ่านหลักเกณฑ์ของ YMYL (Your Money or Your Life) คือ ความจริง ความละเอียด และความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะกับคอนเทนต์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต อย่างการเงิน การเมือง สุขภาพ หรือการรักษาโรค ซึ่งทาง Yes! คิดว่าเป็นการดีแล้วที่ Google ได้สร้าง YMYL Google Algorithm ออกมา เพราะไม่อย่างนั้น เราคงจะเจอแต่ข้อมูลปลอม ๆ ที่อาจทำให้ชีวิตของเราพลิกและดำดิ่งลงไปในทางที่แย่ลงได้

Yes! ยินดีให้คำปรึกษาฟรี! 

Tel. : 096-879-5445
LINE : @yeswebdesign
E-mail : info@yeswebdesignstudio.com
Facebook : Yes Web Design Studio I Web Design Company Bangkok
Instagram : yeswebdesign_bkk
Address : ชั้น 17 อาคารวิทยกิตติ์ ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (สถานี BTS สยาม)

มีโปรเจกต์ในใจแล้วใช่ไหม ?