fbpx
สิ่งที่เราควรทำ

ในฐานะคนรุ่นใหม่นั้น

เราต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆ ที่เราได้รับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น ให้มาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรานั้นสามารถทำให้เรามีทุกวันนี้ได้ มันเป็นเส้นทางยากลำบาก นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงกำหนดให้เป็นเป้าหมายหลักของเรา และเพื่อช่วยเหลือองค์การไม่แสวงหาผลกำไร โดยการทำเว็บไซต์ฟรี เพื่อสนับสนุนและใช้สำหรับในการกุศล เราได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรา เพื่อร่วมบริจาคและมีส่วนร่วมในการทำงานอาสาสมัครนี้

+

ความช่วยเหลือทางการแพทย์

+

ความช่วยเหลือที่ได้รับจากประชาชน

+

อาสาสมัคร

พูดคุยกับเรา

ร่วมพูดคุยกับเราเกี่ยวกับสิ่งที่คุณนั้นคาดหวังจากเว็บไซต์นี้

แบ่งปันเป้าหมาย

ว่าองค์การของเรามีเป้าหมายที่จะทำอะไร แล้วเว็บไซต์ของเราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

สรุป

 สรุปแบบแผนเว็บไซต์ขององค์กรคุณ

ดำเนินการ

ร่วมสร้างความแตกต่างนี้ไปด้วยกัน

HAVE A PROJECT IN MIND? LET’S GET STARTED

GIVING BACK APPLICATION FORM